Prirodno-matematički fakultet, 22.02.2019

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Elme PepićKandidatkinja Elma Pepić braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Stavovi i informisanost adolescenata o fertilnom zdravlju"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Svetlana Perović, vanredni profesor  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr  Anđelka Šćepanović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Emilija Nenezić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u četvrtak, 28.02.2019. godine u sali A3 sa početkom u 10:45 časova.

Prodekan za nastav