Prirodno-matematički fakultet, 04.03.2019

Odbrana specijalistickog rada kandidata Dejana VojinovićaKandidat Dejan Vojinović braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Studija Black-Scholes modela i njegove primjene"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Božidar Popović, docent  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr  Marijan Marković, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Darko Mitrović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u ponedjeljak, 11.03.2019. godine u sali 227 sa početkom u 10:30 časova.

Prodekan za nastavu