Prirodno-matematički fakultet, 12.04.2019

Odbrana specijalistickog rada kandidatkinje Haxhere GjenasheviqKandidatkinja Haxhere Gjenasheviq braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Kinetička jednačina za elektrone u slabo-jonizovanom gasu"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Borko Vujičić, redovni profesor  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr Gordana Jovanović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Slavoljub Mijović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 19.04.2019. godine u računarskoj sali 109  sa početkom u 10:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 252