Prirodno-matematički fakultet, 02.07.2020

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Jelene RajkovićKandidatkinja Jelena Rajković  braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Izolovanje i hemijski sastav etarskog ulja Calamintha nepeta (L.) Savi sa područja Crne Gore"

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik;
  2.  dr Slavica Vujović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;
  3. dr Danka caković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u srijedu, 08. jula 2020. godine u sali A1 na studijskom programu Biologija sa početkom u 13:30 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 104