Fakultet političkih nauka, 14.12.2017

Predavanje 15. XIIPredavanje iz Globalizacije u petak, 15. XII će biti održano u 13:30h za sve studijske programe (sala 5). Na predavanju će govoriti gostujući predavač, profesor Petar Bojanić, direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda.

Petar Bojanić je diplomirao na Univerzitetu u Beogradu, magistrirao na Školi za napredna istraživanja u društvenim naukama (EHESS, Pariz) i doktorirao na Parizu 10. Predavao je na Univerzitetu Cornell (SAD), Univerzitetu Aberdeen (Velika Britanija) i na Beogradskom univerzitetu. Od 2011. godine je direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Oblast specijalizacije i interesovanja:

Filozofija - Politička filozofija, Filozofija prava, Fenomenologija, Socijalna ontologija, Jevrejska politička tradicija (više informacija dostupno na sajtu Instituta za filozoska i društvena istraživanja).