Fakultet političkih nauka, 21.12.2017

Termini završnog ispitaZavršni ispit iz Globalizacije će biti održan prema sljedećem rasporedu:

16. januar, 10h - studijski program Međunarodni odnosi;

17. januar, 10h - studijski programi Politikologija i Novinarstvo.

Popravni završni ispit za sve studijske programe biće održan 3. februara.