Fakultet političkih nauka, 25.11.2018

Predavanja iz Globalizacije, 26. XIU ponedeljak, 26. novembra, predavanje iz Globalizacije će biti održano za sve smjerove u 13:15h, sala 2.