Fakultet političkih nauka, 05.10.2017

Termin vježbiPrve vježbe iz Globalizacije za studijski program Međunarodni odnosi biće održane u ponedeljak, 9. oktobra, u 14:15h, sala 4. Tekst koji je potrebno pripremiti za vježbe će od sjutra biti dostupan u kopirnici, o čemu će biti posebno obavještenje na sajtu. Vježbe će do kraja semestra biti održavane u ponedeljkom, ali u 16:15h, u sali 1.