Rektorat, 13.06.2017

Obrasci za licenciranje ustanova visokog obrazovanjaUstanova je dužna da Ministarstvu podnese zahtjev za licen­ciranje, najmanje šest mjeseci prije početka obavljanja djelatnosti.

Uz zahtjev za licenciranje ustanove, osnivač podnosi akt o osnivanju i dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 23 Zakona o visokom obrazovanju.

Zahtjev za licenciranje podnosi ustanova kada: vrši statusne promjene; mijenja sjedište odnosno prostor; obavlja djelatnost van sjedišta ili uvodi nove studijske programe.

Obrasce za licenciranje ustanova visokog obrazovanja možete preuzeti na sljedećem linku:

Dokumenti