Rektorat, 14.06.2017

Obrazac za Planove organizacije prakticne nastave i spiskove organizacijaStručna praksa obavezna je za sve studente Univerziteta i predstavlja sastavni dio procesa nastave koji podrazumijeva praktičan rad u cilju sticanja praktičnih znanja, vještina i kompetencija za nesmetano uključivanje na tržište rada.

 

Osim ovog osnovnog cilja, stručna praksa:

  • je obavezni dio nastavnog procesa za sticanje Bachelor diplome sa ishodom učenja koji je garant neposrednog uključenja u proizvodne procese rada, primjenom konkretnog profesionalnog znanja i vještina;
  • je obavezni dio nastavnog procesa za sticanje Master diplome sa ishodom učenja koji je garant sticanja specijalizovanih i naprednijih znanja i vještina, uz naučno-istraživačku i umjetničku-istraživačku aplikativnu komponentu;
  • uopšte, utiče na zapošljavanje, konkurentnost na tržištu rada, nakon završetka studija;
  • obezbjeđuje bolje veze između Univerziteta i privrede/javnog sektora i ostvarivanje dublje saradnje i evaluacije u dijelu koji se odnosi na zajednički rad na edukaciji studenata i unapređenju rezultata saradnje na polju razvoja ljudskih resursa, na polju inovativnosti i transfera znanja i tehnologija.

Stručna praksa obavlja se u skladu sa nastavnim planom odgovarajućeg studijskog programa, a po posebnom programu stručne prakse, koji usvaja vijeće organizacione jedinice Univerziteta.

Praktična znanja, vještine i kompetencije mogu se sticati u okviru nastavne i naučno-istraživačke infrastrukture Univerziteta, odnosno organizacione jedinice, ili kliničkim nastavnim bazama, ili praksom kod poslodavca u odgovarajućim privrednim subjektima, naučno-istraživačkim i kulturnim ustanovama i drugim pravnim licima koja ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom.

Standard za usklađivanje realizacije prakticne nastave je: praktična nastava iznosi najmanje 25% u odnosu na ukupno opterećenje studenata po predmetima, odnosno godini, u zavisnosti od ishoda ucenja za pojedini studijski program.

Obrasce za izradu Planova realizacije prakticne nastave i spiskove organizacija za prakticnu nastavu mozete preuzeti na sledecem linku: 

 

Dokumenti