Rektorat, 05.11.2018

XLII sjednica Odbora za doktorske studije biće održana u utorak 13. novembra u 14h, zgrada RektorataDnevni red

Zapisnik sa XLI sjednice Odbora download

 1. Imenovanje mentora za kandidata Sandra Markića download
 2. Izvještaj mentora o radu studenta Isidore Rovčanin download
 3. Izvještaj mentora o radu studenta Petra Božovića download
 4. Izvještaj mentora o radu studenta Marije Bubanja download
 5. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Isidore Stanković download
 6. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Marine Vukotić download
 7. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije Miloša Brajovića download
 8. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije Ene Grbović download
 9. Molba Instituta za Biologiju mora download1, download2, download3
 10. Plan organizacije nastave na Biotehničkom fakultetu download
 11. Plan organizacije nastave na Mašinskom fakultetu download
 12. Plan organizacije nastave na Medicinskom fakultetu download
 13. Plan organizacije nastave na Pomorskom fakultetu Kotor download
 14. Plan organizacije nastave na Pravnom fakultetu download
 15. Plan organizacije nastave na Filološkom fakultetu download
 16. Plan organizacije nastave na Ekonomskom fakultetu download
 17. Plan organizacije nastave na Filozofskom fakultetu download
 18. Plan organizacije nastave na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje download
 19. Plan organizacije nastave na Građevinskom fakultetu download
 20. Plan organizacije nastave na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo download
 21. Plan organizacije nastave na Elektrotehničkom fakultetu download
 22. Plan organizacije nastave na Fakultetu političkih nauka download1, download2
 23. Plan organizacije nastave na Prirodno-matematičkom fakultetu download 

 

Dokumenti

Obrazac IM Isidora Rovcanin.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Petar Bozovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Sandro Markic.pdf

Preuzmi

Obrazac D2 Milos Brajovic.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Isidora Stankovic.pdf

Preuzmi

Obrazac D2 Ena Grbovic dopunjen.pdf

Preuzmi

Molba Instituta za biologiju mora EMBRACe i MEMBER pisma podrske.pdf

Preuzmi

Predlog pisma podrske EMBRACe.pdf

Preuzmi

Predlog pisma podrske MEMBER.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Biotehnickom.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Masinskom.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Medicini.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Pomorskom.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Pravnom.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Filoloskom.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Ekonomskom.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Filozofskom.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Sportu.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Gradjevinskom.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Turizmu.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Elektrotehnickom.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Marija Bubanja.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Marina Vukotić.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Politickim.pdf

Preuzmi

ZAPISNIK 41.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na PMF.pdf

Preuzmi

Plan organizacije nastave doktorskih studija na Politickim Dopuna.pdf

Preuzmi