Rektorat, 18.03.2019

XLVI sjednica Odbora za doktorske studije biće održana 25. marta 2019 u 14hDnevni red

Zapisnik sa XLV sjednice Odbora za doktorske studije download

 1. Imenovanje mentora studentu Marini Radonjić download
 2. Imenovanje mentora i komentora studentu Jeleni Mijušković download
 3. Imenovanje mentora studentu Milici Jovanović download
 4. Imenovanje mentora studentu Mariji Vojinović download
 5. Imenovanje mentora studentu Nemanji Radojeviću download
 6. Izvještaj mentora o radu studenta Darka Blagojevića download
 7. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata Gentiane Ahmeti download
 8. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije Jovana Gardasevića download
 9. Izvještaj o provjerama softvera za plagijate: doktorska disertacija Jovana Gardaševića download 
 10. Imenovanje mentora studentu Stefanu Bulatoviću (korigovani materijal) download
 11. Imenovanje mentora studentu Zorici Đurović (korigovani materijal) download

Dokumenti