Rektorat, 15.09.2019

LII sjednica Odbora doktorske studije biće održana u ponedjeljak 21. oktobra u 14hDnevni red

 1. Zapisnik sa 51 sjednice Odbora za doktorske studije download
 2. Imenovanje mentora studentu Milošu Pavićeviću download
 3. Izvještaj mentora i komentora o radu studenta Zorice Đurović download
 4. Izvještaj mentora o radu studenta Tanje Bakić download
 5. Izvještaj mentora i komentora o radu studenta Milana Ivanovića download1, download2
 6. Izvještaj mentora i komentora o radu studenta Borisa Banjevića download
 7. Izvještaj mentora i komentora o radu studenta Gentiane Beqa Ahmeti download
 8. Izvještaj mentora i komentora o radu studenta Mirjane Đukić download
 9. Izvještaj mentora i komentora o radu studenta Ilir Gllareva download NEW
 10. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Irene Stevović download
 11. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Milana Ivanovića download
 12. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Darka Skupnjaka download
 13. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Aleksandre Koprivica download
 14. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Zorice Đurović download
 15. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Tanje Bakić download
 16. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Vidosave Vilotijević download
 17. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Mirjane Đukić download
 18. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Jelene Dakić download
 19. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Milice Kankaraš download
 20. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Almedine Vukić download
 21. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Marka Savića download
 22. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Radislava Brđanina download
 23. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Aleksandre Gezović download NEW
 24. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Miroslava Vukičevića downloadNEW
 25. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije Slađane Gvozdenović download
 26. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije Violete Zuka download
 27. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije Katarine Mirković download1, download2, download3
 28. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Slavice Tomović i imenovanje komisije za odbranu download
 29. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Armenda Ymerija i imenovanje komisije za odbranu download
 30. Dopis Metalurško-tehnološkog fakulteta download1, download2
 31. Molba studenta Milana Ivanovića download
 32. Izvještaj softvera za provjeru plagijata: Luka Filipović download
 33. Izvještaj softvera za provjeru plagijata: Jelisaveta Blagojević download
 34. Izvještaj softvera za provjeru plagijata: Ivan Vasiljević download
 35. Verifikacija upisa na doktorske studije 2019/20 download1, download2 NEW
 36. Organizacija nastave na doktorskim studijama 2019/20 download

Dokumenti

Obrazac D1 Almedina Vukic.PDF

Preuzmi

Obrazac IM Zorica Djurovic.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Jelena Dakic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Tanja Bakic.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Filozofski fakultet.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Milica Kankaras.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Milan Ivanovic.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Irena Stevovic.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Milan Ivanovic.pdf

Preuzmi

01_davanje mišljenja, Stojan Božović.pdf

Preuzmi

Obrazac D3 Slavica Tomovic.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Darko Skupnjak.pdf

Preuzmi

Obrazac D3 Armend Ymeri.pdf

Preuzmi

Misljenje Stojan Bozovic.docx

Preuzmi

Milan Ivanovic_ dopuna.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Boris Banjevic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Gentiana Beqa Ahmeti.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Aleksandra Koprivica.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Tanja Bakic.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Zorica Đurović.pdf

Preuzmi

Obrazac M Milos Pavicevic.PDF

Preuzmi

Obrazac D2 Sladjana Gvozdenovic.pdf

Preuzmi

Molba.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Marko Savic.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Radislav Brdjanin.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Vidosava Vilotijevic.pdf

Preuzmi

Obrazac D2 Violeta Zuka.pdf

Preuzmi

Similarity Report Luka Filipovic.pdf

Preuzmi

Z 51.pdf

Preuzmi

Similarity Report Ivan Vasiljevic.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Aleksandra Gezovic.pdf

Preuzmi

Obrazac D1 Miroslav Vukicevic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Ilir Gllareva.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Mirjana Djukic.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Mirjana Djukic.pdf

Preuzmi

Obrazac D2 Katarina Mirkovic prvi dio.pdf

Preuzmi

Obrazac D2 Katarina Mirkovic drugi dio.pdf

Preuzmi

Obrazac D2 Katarina Mirkovic treci dio.pdf

Preuzmi

Plan org nastave dr studije UCG 2019.pdf

Preuzmi

Similarity Report Jelisaveta Blagojevic.pdf

Preuzmi

Upis na doktorske studije UCG 2019.pdf

Preuzmi

Centar za doktorske studije, saglasnost MTF.pdf

Preuzmi
Broj posjeta : 3016