Rektorat, 09.11.2020

LXXIV sjednica Odbora za doktorske studijeDnevni red

 1. Imenovanje mentora studentu Vladimiru Krgoviću download
 2. Imenovanje mentora studentu Berina Ljuci download
 3. Imenovanje mentora studentu Borislavu Đurišiću download
 4. Imenovanje mentora studentu Mileni Ivanović download
 5. Izvještaj mentora o radu studenta Almedine Vukić download
 6. Izvještaj mentora o radu studenta Marka Savića download
 7. Izvještaj mentora o radu studenta Jelene Mijušković download
 8. Izvještaj mentora o radu studenta Miodraga Bujišića download
 9. Izvještaj mentora o radu studenta Mladena Muhadinovića download
 10. Izvještaj mentora o radu studenta Olivere Sekulić download
 11. Izvještaj mentora o radu studenta Teodore Stanković download
 12. Izvještaj mentora o radu studenta Gorana Jovetića download
 13. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Emira Muzurovića download1, download2
 14. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Rifata Međedovića download1, download2
 15. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Nikole Konatara download
 16. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Stefana Bulatovića download
 17. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Petra Kadića download
 18. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Jovane Davidović download
 19. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Svetlane Mandić download
 20. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Milene Đokić download
 21. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidata Arijane Ljagajević Govori download
 22. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije Gentiane Beqa Ahmeti download
 23. Informacija o realizaciji MARDS projekta download

Dokumenti

Broj posjeta : 932