Fakultet političkih nauka

Socijalna politika u praksi - posjeta Centru za tražioce azila
Posjeta Centru za tražioce azila, za studente koji slušaju Socijalnu politiku u praksi, predviđena je za 17. maj. Studenti su obavezni da budu ispred Fakulteta u petnaest minuta prije 10h