Rektorat, 27.03.2017

KontaktiCentar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere zadužen je za pripremu strategije međuuniverzitetske i međunarodne saradnje, učestvovanje i pripremu aplikacija za međunarodne projekte, koordinaciju mobilnosti studenata i osoblja Univerziteta. Takođe, Centar koordinira aktivnosti međunarodne saradnje univerzitetskih jedinica, i zadužen je za edukaciju nastavnog i administrativnog osoblja za primjenu usvojenih programa saradnje, uključujući apliciranje za projekte i stipendije. 

Centar priprema i projekte i aktivnosti koje služe unapređenju  karijera i kompetencija, i prati standarde i kriterijume koje važe u ovoj oblasti. Centar je zadužen i za planiranje aktivnosti cjeloživotnog učenja na Univerzitetu.

Preko Centra, Univerzitet sarađuje sa univerzitetima iz inostranstva, uključuje se umeđunarodna tijela i mreže, alii sarađuje sa nacionalnim institucijama, resornim ministarstvima, privatnim kompanijama i udruženjima.

Centar pruža podršku mobilnosti studenata i osoblja, kao i pripremi aplikacija za učešće u međunarodnim projektima.

 

 

 

Ana Dragutinović, Menadžer kancelarije

T: +382 (0) 20 414 250 

F: +382 (0) 20 414 253

@: ana.dragutinovic@ac.me 

 

 

Isidora Lakić, Stručni saradnik za mobilnost studenata i istraživača

T: +382 (0) 20 414 250 

F: +382 (0) 20 414 253

@: isidora.lakic@ac.me 

 

Nikola Pavlović, Asistent na projektima

T: +382 (0) 20 414 242

F: +382 (0) 20 414 253

@: nikola.pavlovic@ac.me  

 

Jelena Kovačević, Prevodilac

T: +382 (0) 20 414 244

F: +382 (0) 20 414 253

@: jelena.kovacevic@ac.me 

 

E-mail adresa Kancelarije za međunarodnu saradnju: irouom@ac.me 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print