Rektorat, 02.11.2017

Objavljen konkurs za Erasmus+ program za 2018. godinuObjavljen konkurs za Erasmus+ program za 2018. godinu

Konkurs za Erasmus+ program za 2018. godinu je objavljen. Ukupan budžet za ovaj konkurs Erasmus+ programa iznosi oko 2 490,9 milona eura. Konkurs obuhvata obrazovnu mobilnost pojedinaca, saradnju za inovacije i razmjenu dobre prakse, podršku reformi politike kroz sastanke mladih i donosilaca odluka u području mladih,Žan Mone aktivnosti, koje za cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta i aktivnosti u oblasti sporta. 

Za finansiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Države koje mogu u potpunosti učestvovati u aktivnostima programa Erasmus+: 28 država članica Europske unije, zemlje EFTA-e/EGP-a (Island, Lihtenštajn i Norveška), države kandidatkinje: Turska i bivša jugoslovenska republika Makedonija.

Neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz partnerskih zemalja. Pogledajte vodič programa Erasmus+ za dodatne pojedinosti o oblicima učešća.

Detaljnije o ovom konkursu pročitajte na sajtu www.neomontenegro.ac.me

 

 

 

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print