Rektorat

Za master studije 20 stipendija - IMCERES programKonkurs  za više od 20 stipendija na magistarskim studijama za period od 2018-2020, objavio je IMCEERES - program za međunarodne magistarske studije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Rusiji i Evroaziji.

Stipendije u potpunosti pokrivaju sve troškove školarine i mjesečne troškove boravka.

IMCEERES program sa više stepena, osnovan je sa ciljem da upozna studente sa istorijskim i savremenim razvojnim procesima društva, politike, ekonomije i kulture Rusije i postsocijalističkih zemalja Centralne i Istočne Evrope i Evroazije.

 Program je strukturisan tako da nudi širok spektar mogućnosti za usavršavanje na studijama koje se bave regionom čiju je prošlost oblikovao komunizmom i načinima na koji ta prošlost utiče na sadašnjost, odnosno dinamikom postsocijalizma i transformacijama nastalih nakon Hladnog rata. Geografska oblast koja potpada pod ovaj program širi se iznad postsocijalističkog svijeta, dosežući do oblasti koja obuhvata Centralnu i Istočnu Evropu, Rusiju i nedavno osamostaljenim državama Kavkaza i Centralne Azije.

Erasmus Mundus International Master je dvogodišnji program koji nudi jedinstvenu studentima da   studiraju na tri ili četiri međunarodna univerziteta.

Studenti dobijaju tri različita stepena sa tri različite institucije: Glasgow Univerzitet( UK), Univerzitet Tartu (Estonija) i jedan  stepen na jednom od univerziteta , u zavisnosti od predmeta istraživanja i mobilnosti na drugoj godini,  na Corvinus Univezitetu (Budimpešta), državnom Univerzitetu Ilia (Gruzija), Jagiellonian Univerzitetu (Poljska), KIMEP Univerzitetu ( Kazahstan),Kyiv-Mohyla Akademiji (Ukrajina), i Lobachevsky Državni Univerzitet (Rusija).

Za više informacija o uslovima stipendiranja pogledajte detaljnije u tekstu Konkursa ili posjetite sajt: https://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/ceeres/

Konakt za program je Clair Clarke: clair.clarke@glasgow.ac.uk +44(0)141 330 5585

 

 

(Foto izvor: edukacija.rs)

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print