Rektorat, 12.02.2021

Poziv za projekte u oblasti arhitekture - BigSEE Architecture and Interior Design AwardsRegistracija projekata u oblasti arhitekture i dizajna enterijera je otvorena do 15. februara.

Više informacija o nagradama u ovim oblastima se nalazi na sljedećim stranicama:

BigSEE Architecture Awards
BigSEE Interior Design Awards

Obje nagrade biće predstavljene na festivalu arhitekture Big Architecture Festival od 20. do 21. maja 2021. godine (alternativni datum je 14 – 15. oktobar).

Prijavljivanje projekata pokazaće ne samo kreativna postignuća učesnika, već i doprinos gradu, državi i čitavoj Jugoistočnoj Evropi u cjelini. Rejting kreativne djelatnosti u Crnoj Gori možete pronaći ovdje kao i kreativni barometar.

Broj posjeta : 241