Rektorat

Specijalizovani kurs HERCULES 2021: Multitehnički pristup kao instrument za nanonauke
Specijalizovani kurs HERCULES 2021: Multitehnički pristup kao instrument za nanonauke
Centralnoevropski konzorcijum za istraživačku infrastrukturu (CERIC-ERIC) organizuje specijalizovani kurs HERCULES za mlade istraživače (doktorande i postdoktorande) širom svijeta, iz oblasti fizike, hemije i biologije, koji će se održati onlajn od 31. maja do 9. juna 2021. godine.
 
Specijalizovani kurs HERCULES organizuje se sa ciljem promocije međunarodne naučne saradnje i inicijativa za podršku naučnoj diplomatiji. Okupljanjem istraživača iz različitih zemalja, poslužiće za uspostavljanje konstruktivnog dijaloga koristeći nauku kao univerzalni jezik, uz prevazilaženje nacionalnih i kulturnih granica i razlika.
 
Ovogodišnje izdanje kursa HERCULES, realizuje se pod okriljem H2020 projekata ACCELERATE i CALIPSOplus i Fonda za saradnju Centralnoevropske inicijative (CEI), a okupiće mlade istraživače koji žele da prošire znanje o krupnoj istraživačkoj infrastrukturi kroz teorijski i praktični rad sa iskusnim istraživačima. Događaj takođe predstavlja značajnu priliku za širenje profesionalne mreže te razmatranje mogućnosti za uspostavljanje buduće naučne saradnje.
 
Tokom osmodnevnog onlajn kursa učesnici će se upoznati sa različitim tehnikama koje nude partnerske ustanove/infrastrukture CERIC-a i njihovom primjenom. Neke od tema kojima će se baviti su: elektronska paramagnetna rezonanca, elektronska mikroskopija, tehnike zasnovane na jonima i neutronima, nuklearna magnetna rezonanca i tehnike zasnovane na fotonima.
 
Program događaja možete preuzeti OVDJE.
 
Zbog strukture sesija i praktičnih tutorijala broj učesnika je ograničen na 30. Naučni odbor će odabrati učesnike koji su najviše kvalifikovani za učešće, na osnovu faze karijere i motivacionog pisma.
 
Centralnoevropska inicijativa će za dvoje odabranih učesnika iz određenih zemalja u potpunosti pokriti naknadu za učešće, odnosno iz: Albanije, Belorusije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Srbije, Slovačke, Ukrajine, Moldavije.
 
Napomena: Učesnici kojima bude dodijeljena stipendija moraće da plate kotizaciju koja će im po završetku događaja biti refundirana, pod uslovom da učestvuju u najmanje 80% aktivnosti.
 
Kotizacija iznosi 100 EUR.
 
Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem sljedećeg LINK-a do 26. aprila 2021. godine.
 
Više detalja možete pogledati OVDJE.
Broj posjeta : 161