Rektorat, 10.01.2018

Mobilnost  sastavni dio profesionalnog razvoja svakog umjetnika  Fakultet likovnih umjetnosti je po mobilnosti među najuspješnijim umjetničkim fakultetima u Evropi. Sa profesorom Markom Markovićem, prodekanom za međunarodnu nastavu na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, razgovarali smo o njegovim, kao i iskustvima njegovih kolega i studenata i značaju učešća u programima mobilnosti.   

UCG: Veliki broj partnerstava u okviru Erasmus+ je doprinio internacionalizaciji nastavnih aktivnosti. U kojim zemljama izvode nastavu profesori Fakulteta likovnih umjetnosti?

MARKOImageVIĆ: U toku prethodne godine naši profesori su izvodili nastavu na umjetničkim fakultetima u Portugalu, Francuskoj, Bugarskoj, a ove godine će imati priliku da predaju na fakultetima u Engleskoj, Francuskoj, Italiji, Slovačkoj, Litvaniji i Španiji. Takođe, predavači iz ovih zemalja će posjetiti naš fakultet. Na fakultetu boravi i sve veći broj gostujućih studenata. U toku prethodne godine imali smo 15 studenata sa različitih fakulteta iz Evropske unije.

UCG: Šta pruža stranim studentima boravak na našem Univerzitetu, odnosno Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju?

MARKOVIĆ: Pruža im priliku da se upoznaju sa crnogorskom kulturom i tradicijom, kao i savremenim umjetničkim izrazima. Strani studenti bivaju uključeni u drugačiji sistem rada koji podrazumijeva jedan neposredniji odnos, rad u manjim grupama, individualan pristup i posvećenost svakom studentu. Imali smo situaciju da studenti i nakon završenog programa mobilnosti produžavaju svoj boravak na našem Fakultetu, što govori o tome da Fakultet likovnih umjetnosti može da svojim programom privuče studente iz Evropske unije. Ovdje, naravno, nije riječ o nametanju sopstvenog načina rada, nego o dijalogu, razmjeni i partnerstvu koje obogaćuje svaku stranu koja u njemu učestvuje.

UCG: Koju evropsku umjetničku instituciju biste izdvojili kada je riječ o saradnji?

MARKOVIĆ: Fakultet ima uspostavljenu saradnju sa 10 partnerskih univerziteta iz Evropske unije preko kojih su obezbijeđene stipendije za mobilnost studenata i nastavnog osoblja. Naš cilj je da širimo mrežu partnera i da razvijamo strateška partnerstva sa onim akademijama sa kojima se dosadašnja saradnja pokazala uspješnom. Tu bih prije svega istakao izuzetnu saradnju sa Fakultetom likovnih umjetnosti iz Lisabona sa kojima smo u toku prethodne godine realizovali umjetničko istraživački projekat “Mediteran - okruženje i tradicija”, koji je predviđao mobilnost ukupno 35 studenta i profesora dva fakulteta, a trenutno radimo na prezentaciji rezultata projekta u formi dvije izložbe, čija se realizacija priprema za naredni semester u Lisabonu i Cetinju.

UCG:  Krajem 2017. godine, u okviru Erasmus plus programa posjetili ste  Akademiju likovnih umjetnosti u Bratislavi. Kakvo je vaše iskustvo?

Akademiju likovnih umjetnosti u Bratislavi sam posjetio sa dekanom Fakulteta likovnih umjetnosti Ratkom OdaloviImagećem. To je bio drugi korak saradnje između Akademije u Bratislavi i Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje. Prvi korak je bila razmjena studenata dva fakulteta, Mire Kubanove i Lidije Nikčević, u ljetnjem semestru 2017. godine. Povod posjete je bila završna izložba studentskih radova u zimskom semestru, a najznačajniji segment - učešće u cijelokupnoj školskoj evaluaciji koja je, verujem, vrhunac semestra. Vidjeli smo izbor najboljih studentskih radova sa svih odsjeka, upoznali sve profesore, kao i metode i ishode pedagoškog procesa.  Prisustvovali smo i pedagoškom vijeću, što je bila prilika za završnu diskusiju sa profesorima, upoređujući nastavne metode i iznad svega rezultate. Imali smo priliku i da osjetimo predbožićnu atmosferu Bratislave i posjetimo najvažnije kulturne institucije, Danubijanski muzej - čudo savremene arhitekture i Slovačku nacionalnu galeriju.

UCG: Šta znači za umjetnika da učestvuje u programu mobilnosti?

MARKOVIĆ: Mobilnost je danas sastavni dio profesionalnog razvoja svakog umjetnika. Mogućnosti za pristup programima mobilnosti posebno su važne u manjim evropskim zemljama kao što je Crna Gora, gdje umjetnici moraju biti mobilni da bi uspostavili mogućnost umrežavanja, komunikacije i otvaranja prema novoj publici i savremenim umjetničkim tokovima.

Zbog toga vjerujem da će veliko učešće studenta Fakulteta Likovnih Umjetnosti u Erasmus programu mobilnosti i iskustva koja stiču na prestižnim umjetničkim univerizitetima u Evropi sigurno biti značajna za razvoj savremene umjetničke scene u Crnoj Gori. Aktivnost na međunarodnom nivou podrazumjeva da umjetnici produciraju ili prezentuju svoj rad, eksperimentišu, inoviraju, sarađuju, upoznaju druge umetnike i grade šire profesionalne mreže. Mnogi mladi i nadolazeći umjetnici posebno, prvi put doživljavaju mobilnost kao dio svojih studija, prije svega kroz Erasmus razmjene. U ranoj fazi, umrežavanje i saradnja sa umjetnicima iz drugih zemalja postaje važno sredstvo za istraživanje i kreativan razvoj, a time i stvaranje trajnih profesionalnih odnosa.

UCG: Šta je vama, kao profesoru i umjetniku,  donijelo učešće u programima mobilnosti na ličnom planu?

MARKOVIĆ: Ova iskustva upoznala su me sa različitim metodama u obrazovanju i takođe sa drugačijim sistemima obučavanja i prenošenja znanja novim generacijama mladih umjetnika. Mobilnost mi je pomogla u širenju mreže kontakata, ali i uspostavljanju drugih projekata. Na ličnom planu smatram se privilegovanim jer sam imao mogućnost da neposredno doživim i upoznam različite kulture, mjesta i ljude.

UCG: Zbog čega biste preporučili kolegama i studentima da učestvuju u programima mobilnosti?

MARKOVIĆ: Učešćem u programima mobilnosti otvaraju nam se različita polja u razvoju profesionalnih znanja i komunikacionih vještina. Još jedan kvalitet mobilnosti je što može snažno da utiče na motivaciju i sticanje novih znanja, stvaranje novih kontakata i učenje stranih jezika. Boravak u drugoj sredini vam pruža drugačiju perspektivu iz koje možete jasnije da sagledate i prednosti vaše sredine, kao i da razumijete šta možete popraviti i učiniti boljim. Takođe ste u poziciji da stečena znanja i iskustva primijenite kada se vratite. Naravno mobilnost funkiconiše u oba pravca, tako da je to i prilika da drugi nauče od vas i iz vašeg iskustava. Moje uvjerenje je da je mobilnost obostrano korisna, kako vama tako i Univerzitetu koji posjećujete.