Rektorat, 05.03.2018

Produžen rok za prijavu na tri pozicije za doktorande na Univerzitetu Corvinus u BudimpeštiProdužen rok za prijavu na tri pozicije za doktorande na Univerzitetu Corvinus u Budimpešti

Univerzitet Corvinus u Budimpešti, Institut za svjetsku ekonomiju, raspisao je u januaru oglas za tri visoko rangirana istraživača nivoa ESR 1 (Early Stage Researcher), za angažovanje u trajanju od tri godine, na projektu ‘Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism’ (FATIGUE). 

Rok za podnošenje prijave je produžen do 15. marta 2018. godine.

Projekat sprovodi pet univerziteta u namjeri da se dođe do objašnjenja zamora od tranzicije u post-komunističkim društvima. Projekat je finansiran od strane Evropske komisije kroz program Horizont2020, a svrstan je unutar Marija Sklodovska Kiri akcija za izvrsnu nauku i predstavlja segment inovativnih trening mreža (Innovative Training Networks).

Pravo da apliciraju imaju istraživači koji su studenti doktorskih studija.

 

Trajanje ugovora je fiksno, od 1. avgusta 2018. do 31. jula 2021. godine, sa punim radnim vremenom (40 sati nedjeljno), pri čemu su prva i treća godina previđene za rad na Univerzitetu Corvinus u Budimpešti, a druga godina na Univerzitetskom koledžu u Londonu ili na Univerzitetu u Tartuu. Godišnja bruto plata iznosi 23.797,00 EUR, a detaljan opis poslova možete pronaći u pridruženim dokumentima.

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print