Rektorat, 24.01.2018

EU Science HUB nudi prilike za saradnju naučnicima iz Crne GoreEU Science HUB nudi prilike za saradnju naučnicima iz Crne Gore

Zajednički istraživački centar Evropske komisije (JRC) otvorio je laboratorije i svoje druge objekte za zaposlene na univerzitetima i u istraživačkim organizacijama, industriji, malim i srednjim preduzećima, i uopšte javnom i privatnom sektoru.

JRC nudi pristup svojim nenuklearnim postrojenjima istraživačima i naučnicima iz država članica EU, država kandidata za članstvo i zemalja povezanih sa istraživačkim programom EU Horizon 2020.

Objekte za nuklearna istraživanja JRC će otvoriti za države članice EU, zemlje kandidate i zemlje članice Euratom istraživačkog programa.

Više detalja dostupno je ovdje.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print