Rektorat, 06.02.2018

Ljetnja škola "Sistemi modela ćelija" u RimuLjetnja škola "Sistemi modela ćelija" u Rimu

U Istraživačkom nacionalnom savjetu Republike Italije (CNR), u Rimu, od 4. do 8. juna biće organizovana deveta ljetnja škola na temu "Sistemi modela ćelija".

Cilj CMS3 ljetnje škole je integracija interdisciplinarnih obuka koje omogućavaju studentima da razviju vještine i znanja po pitanju različitih tema, posebno u oblasti modela ćelija, biomaterijala, tkivnog inžinjeringa i molekularne dinamičke simulacije.

Naučnici ovog istraživačkog savjeta, sa sjedištem u Rimu, Tor Vergata, organizuju školu i sa svojim jedinstvenim skupom naprednih insturmenata i tehnologija pružaju jaku tehničku infrastrukturu za školu. Kombinuju se napredni senzori svjetske klase: precizne analitičke metode, poboljšanje mogućnosti snimanja i sofisticirani računarski alati za karakterizaciju i modelovanje ćelija.

Jednonedjeljna ljetnja škola namijenja je doktorantima i mladim istraživačima, do 35 godina starosti, koji imaju manje od pet godina istraživačkog iskustva. Potencijalni kandidati moraju posjedovati diplomu iz jedne od sljedećih oblasti: fizika, matematika, tehničke nauke, hemija, biologija i medicina.

Najviše 18 kandidata iz cijelog svijeta može pohađati Ljetnju školu. Troškovi registracije iznose 150 eura.

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je 7. maj 2018. godine.

Prijave se vrše putem e-mail-a škole: cms3.cnr@gmail.com

Više informacija može se naći na sajtu: www.cms3.cnr.it

Dokumenti