Rektorat, 21.02.2018

Naši studenti na Fakultetu likovnih umjetnosti u Portugalu 

Umjetničko istraživački projekat “Mediteran - okruženje i tradicija” okupio je 35 studenata dva fakulteta likovnih umjetnosti, a adresa saradnje i razmjene su bili Cetinje i Lisabon.

Ova saradnja rezultiraće zajedničkom izložbom studenata oba fakulteta, na obje adrese, u julu u Lisabonu, i u novembru, na Cetinju, a rezultiraće i publikacijom sa istraživačkim radovima profesora-učesnika.

Iskustvo iz Portugalije i njenog glavnog grada donose nam studenti - učesnici ovog projekta.

 „Projekat smo ostvarili u saradnji sa prof. Rogeriom Taveira koji je naša različita umjetnička interesovanja ujedinio u jImageedan video rad, kazala je Lidija Martinović, student slikarstva.

Projekat im je približio i mogućnosti tehnologija, proces performansa i video umjetnosti.

 „U mom slučaju najvrednije iskustvo je upravo vezano za kolege sa matičnog fakulteta sa kojima sam otišla na razmjenu kao sa poznanicima, a vratili smo se kao jedna porodica. Prijateljstva su dragocjena. Posebno kada ste daleko od kuće, a često vam treba oslonac, u različitim situacijama“, kaže Lidija.

Portugal su studenti upoznali kroz umjetnost, studentski život, muziku, ples i dobru hranu. U multikulturalnoj zajednici bilo je više sličnosti nego razlika u odnosu na Crnu Goru, pa se nije bilo teško navići.

ImageZa Dušana Đukića, studenta slikarstva, ovo je bio prvi višemjesečni boravak u inostranstvu. U Lisabonu se prvo susreo sa velikim trgom, nekadašnjom lukom, mjestom gdje pulsira život velikog trgovačkog grada.

Na Fakultetu u Lisabonu, kaže Dušan,  ima mnogo više studijskih programa, različitih predmeta, a prednjače i po prostoru, tehničkim mogućnostima, broju modela, a posebno u mašinama za keramiku, staklo i mozaik. Međutim, studenti sa ove razmjene jednako smatraju da se zbog velikog broja studenata profesor ne može posvetiti studentima dovoljno, i da je odnos student-profesor mnogo bolji na Cetinju.

„Slobodnog vremena je bilo više nego na našem fakultetu, i upravo je to bilo potrebno nama, koji smo željeli da što više istražimo i saznamo“, priča Dušan.

„Stekao sam mnogo prijatelja među studentima i profesorima, ali najdraža su mi trajna prijateljstva sa portugalskim studentima koji su bili kod nas na razmjeni“, nastavlja priču Dušan. „Od prijateljstava svakako bih izdvojio ono sa profesorom Rogeirom, sa kojim učestvovali na  projektu. Projekat je povezivao Mediteranske zemlje na polju prirode i upoznao nas sa velikim sličnostima ovih područja. U velikoj mjeri vezan je za tehnologiju. Naučili smo dosta o umjetnosti zvuka, otkrili nove mogućnosti izraza...“, kazao je Dušan.

Za ZorImageanu Tošić, studenta grafičkog dizajna, učešće u ovom projektu je značio korak dalje od same razmjene studenata.

„Imali smo tu privilegiju da se i tome posvetimo sarađujemo sa divnim, talentovanim ljudima i otkrivamo nove vrste medija“, kaže ona.

U Portugalu je stekla mnoga poznantsva. „Izdvojila bih koleginicu s kojom sam svakog utorka vježbala kaligrafiju, to su bila najljepša jutra na fakultetu“.

Za boravak u Lisabonu studenti koriste iste riječi: životno iskustvo, avantura, novi pogled na svijet i umjetnost. 

Ideja projekta “Mediteran - okruženje i tradicija”

„Ideja projekta koncipirana je na radu portugalskog geografa Orlanda Ribeira, koji od 1968,  identifikuje duboke mutacije Mediterana, u pogledu društvenog, demografskog i arhitekturnog pejzaža. Do mutacije je došlo uglavnom zbog ekspanzije turizma, ali i usljed humanitarne krize mediteranskih migranata.

Cilj ovog projekta je bio da revidira slike Orlanda Ribeira putem umjetničkih istraživanja, da okarakteriše novu  urbanu stvarnost i pokaže kako je turizam konačno rekonfigurirao područje koje je zbog specifičnih geografskih uslova i ograničenja uspjelo održati i očuvati jedinstvena pejzažna i arhitektonska rješenja.

Saradnja između Portugala i Crne Gore ima za cilj da omogući stvaranje platforme za uključivanje budućih partnera i u drugim zemljama“, objasnio nam je prodekan za međunarodnu saradnju na FLU profesor Marko Marković.

Umjetnost je u ovom projektu bila instrument za čvršće povezivanje regije, umrežavanje  različitih geokulturnih identiteta kroz multidisciplinarni pristup, dok su podstaknute kreativne i društvene sposobnosti mladih talenata.

Profesori koji su učestvovali u projetku su Milena Jovićević, Marko Marković, Nenad Šoškić, Maja Šofranac i Dušica Ivetić dok su sa portugalske strane učestvovali Rogerio Taveira, Cláudio Melo, Sérgio Vicente, Ana Catarina, José Pedro Cavalheiro.