Rektorat, 08.03.2018

Konkurs za sufinansiranje do deset naučnoistraživačkih projekata sa ItalijomKonkurs za sufinansiranje do deset naučnoistraživačkih projekata sa Italijom

Ministarstvo nauke raspisalo je konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između tog Vladinog resora i Nacionalnog istraživačkog savjeta Italije za period 2019/2020.

Sufinansiranje se odnosi na do 10 zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, koji se realizuju u prioritetnim oblastima istraživanja, sa učešćem naučnika iz obije zemlje, u vidu zajedničkih posjeta (putni troškovi i dnevnice) istraživača iz Crne Gore i iz Italije, koji će učestvovati u zajedničkim istraživačkim projektima. 

Saradnja je namijenjena za sljedeće prioritetne istraživačke oblasti:

- Kulturna baština;
- Nauka o moru i biologija mora;
- Biljni i životinjski genetski resursi;
- ICT i pametni gradovi za održivi i pametni razvoj (uključujući inovativna rješenja za Pomorski i Drumski saobraćaj i Energiju) i
- Poljoprivreda i hrana.

Više podataka dostupno je na stranici Ministarstva nauke.

foto: http://luxreview.com