Rektorat, 08.05.2018

Poziv za ljetnju školu o transferu tehnologije u Podgorici otvoren do 10. majaPoziv za ljetnju školu o transferu tehnologije u Podgorici otvoren do 10. maja

U okviru projekt-a EU4TECH otvoren je poziv za prijavu za četvorodnevnu ljetnju školu o transferu tehnologije  koja će biti održana u Podgorici od 4. do juna 2018.

Krajnji rok za prijavu je četvrtak 10. maj.

Ljetnja škola namijenjena je pojedincima koji igraju aktivnu ulogu u transferu tehnologije na svom fakultetu ili institutu, npr. osoblje TTO, osoblje Centra za inovacije  uključeno u sklapanje ugovora o istraživačkim i savjetodavnim  uslugama.

Takođe, namijenjena je kreatorima politika koji su podrška uspostavljanju novih aktivnosti za transfer tehologija.

Više informacija o projektu i ljetnjoj školi može se naći na web sajtu www.eu4tech.eu.

Prijave se mogu podnijeti putem linka https://eu4tech.eu/technology-transfer-summer-school/

Sa svakog univerziteta/institucije biće omogućeno učešće za 2 predstavnika.

 

Kancelarija za međunarodnu saradnju