Rektorat

Sastanak Trans2Work tima i početak radne prakse studenata kod poslodavca u Novom SaduRadni sastanak tima u okviru ERASMUS + projekta Trans2Work - Prelaz studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori održan je 9. juna 2018. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Sastanak je organizovan za potrebe realizacije programa mobilnosti i početak radne prakse studenata Katarine Ćetković i Miljana Cerovića u Centru "Živeti Uspravno" . Sastanku je prisustvovala mr Maja Škurić ispred Univerziteta Crne Gore.

Na sastanku je bilo riječi o dosadašnjim realizovanim projektnim aktivnostima na Univerzitetu u Novom Sadu i Univerzitetu Crne Gore, aktivnostima mentora u okviru projekta, kao i o svim specifičnostima programa mobilnosti, kao najvažnijem rezultatu projekta.

Projekat je omogućio da studenti u drugim državama učesnicama projekta realizuju radnu praksu u trajanju od dva mjeseca i na taj način steknu neophodna radna iskustva.

Sve aktivnosti  u vezi studentske radne prakse podržao je Centar za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore,  kao i u slučaju programa mobilnosti studenata u Sarajevu, koji je počeo u junu mjesecu.

U Centru Živeti Uspravno , studenti Katarina Ćetković i Miljan Cerović će se upoznati sa različitim vrstama podrške koju Centar pruža osobama s invaliditetom od 2000. godine.

U ovom Centru postoji program za jednakost osoba s invaliditetom u javnom govoru koji obuhvata istraživački i izdavački rad na polju invalidnosti, medijskog predstavljanja osoba s invaliditetom i podsticanje i pilotiranje službi podrške.

Centar je od jula 2009. pokrenuo servis personalnih asistenata, posreduje u obezbjeđivanju podrške u obrazovanju i zapošljavanju.

 Pretežna djelatnost Centra je produkcija medijskog i filmskog materijala o položaju osoba sa invaliditetom i građanskim pravima. U 2010. godini je započelo sa radom i iskustveno i vršnjačko savjetovalište za djecu i mlade s invaliditetom, njihove roditelje i staratelje.

Centar je učestvovao u izradi više domaćih i međunarodnih dokumenata i radnih tijela i bio dio Mreže evropskog koncepta pristupačnosti sa sjedištem u Luksemburgu, Evropskog instituta za dizajn za sve sa sjedištem u Dablinu i Fondacije Dizajn za sve u Barseloni.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print