Rektorat, 21.09.2018

Konkurs za doktorske i postdoktorske stipendije Ežen JoneskoKonkurs za doktorske i postdoktorske stipendije Ežen Jonesko

Agencija frankofonih univerziteta (AUF) u centralnoj i istočnoj Evropi sa zadovoljstvom vas obavještava da je objavljen konkurs za doktorske i postdoktorske stipendije Ežen Jonesko /Eugen Ionescu', za 2018/2019. godinu :

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-postdoctorale-eugen-ionescu-2018-2019/ 

Rok za prijavu:  4. novembar 2018. godine

Ciljna grupa: doktorandi i istraživači iz svih oblasti, čiji je matični univerzitet član AUF mreže u frankofonim zemljama i u Alžiru (izuzev Rumunije), koji žele da stažiraju 3 mjeseca u Rumuniji, u jednom od 25 univerzitetskih prijemnih centara.

Period mobilnosti: od marta do jula 2019. godine

Stipendija obuhvata:

  • mjesečnu sumu od 1000 eura za studente postdoktorskih studija, 800 eura za doktorande;
  • troškove puta;
  • osiguranje.

Molim vas da proslijedite informaciju osobama koje bi mogle biti zainteresovane i koje odgovaraju traženim kriterijumima.

Spisak univerziteta koji prihvataju studente je naznačen u pozivu. Što se oblasti istraživanja tiče, postoje određene teme koje su date orijentaciono, ali kandidati mogu sami da predlože temu. U tom slučaju, molimo vas da ih povežete sa kompetentnom osobom koja bi im najbolje mogla pomoći da zajedno izaberu oblast i temu istraživanja.

Dokumenti