Rektorat, 11.10.2018

Održana promocija DAAD stipendijaProrektorica Univerziteta Crne Gore prof. dr Nataša Kostić je danas, na promociji njemačkih stipendija DAAD, pozvala studente, profesore i istraživače da na najbolji način iskoriste dobrobiti dugogodišnje saradnje Univerziteta Crne Gore sa univerzitetima i naučno-istraživačkim institucijama Njemačke i Austrije.

„Saradnja se odvija kroz zajedničke projekte, odlaznu i dolaznu mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja i to kroz istraživačke, nastavne i stručne aktivnosti. Kroz lektorat na studijskom programu za Njemački jezik i književnost Filološkog fakulteta imamo dugogodišnju saradnju i sa Njemačkom službom za akademsku razmjenu – DAAD, kazala je prorektorica prof. dr Kostić. Mobilnost u okviru radne prakse, istakla je, još je jedan od vidova saradnje.

Ona je saopštila da trenutno Univerzitet Crne Gore ima potpisane bilateralne ugovore za kreditnu mobilnost sa njemačkim univerzitetima u Berlinu, Marburgu, Hajdelbergu, Frajbergu, Sarbrikenu i Freisinu, kao i austrijskim univerzitetima u Gracu, Salzburgu i Bečkim univerzitetom ekonomije i biznisa.

„U okviru ovih ugovora, u protekle tri godine, Univerzitet Crne Gore primio je devet profesora iz Njemačke, dok je sa Univerziteta 48 studenata i 53 člana nastavnog i nenastavnog osoblja boravilo na razmjeni na partnerskim institucijama u Njemačkoj“, saopštila je prorektorica prof. dr Kostić.

U Austriji je, dodala je, boravilo devet studenata i pet profesora. Kada je riječ o dolaznoj mobilnosti, Univerzitet Crne Gore radi na njenom povećanju u saradnji sa univerzitetima Njemačke i Austrije.

Ambasador SR Njemačke u Crnoj Gori dr Robert Veber kazao je da je akademska saradnja Crne Gore i Njemačke veoma važna i u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

„Dva važna EU poglavlja Obrazovanje i kultura i Nauka i istraživanje su zatvorena te je Crna Gora već spremna na ovom polju za EU“ , kazao je ambasador Veber.

U punoj sali zainteresovanih studenata za DAAD programe, ambasador je poručio da to znači, prije svega slobodu kretanja, rada, studiranja u drugoj zemlji, izgrađivanja mreže znanja i uvezivanja na nivou EU. Kada je riječ o DAAD stipendijama, kazao je da je prednost znati njemački jezik, ali da stipendije pokrivaju i druge oblasti.

Lektorka DAAD-a Eli Mak je govorila o detaljnije o ovom programu i odgovarala na pitanja studenata. Podaci o programu dostupni su i na sajtu DAAD programa: www.daad.de i www.funding-guide.de.

Dokumenti