Rektorat, 27.12.2018

Konkurs za stipendije u vodećoj svjetskoj laboratoriji - CERN, prijave do 10. januaraKonkurs za stipendije u vodećoj svjetskoj laboratoriji - CERN, prijave do 10. januara
Image

 

Ministarstvo nauke objavlilo je  Konkurs za atraktivne studentske stipendije u vodećoj svjetskoj laboratoriji - CERN-u, „Studentska ljetnja škola CERN 2019“, raspisan na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike.
 Studentska ljetnja škola CERN-a održava se svake godine u trajanju od 8 do 13 nedjelja tokom jula i avgusta i obuhvata teoretsku obuku, učešće na radionicama, seminarima, izložbama kao i eksperimentalni rad.

Predmet ovog Konkursa je selekcija četiri kandidata od strane Ministarstva nauke, od kojih će CERN izvršiti finalnu selekciju i u saradnji sa Ministarstvom nauke finansirati kandidate sa pravom učešća na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2019“.

Najbolji crnogorski studenti imaće priliku da se uključe u svakodnevni rad CERN-ovih velikih istraživačkih timova koji realizuju interdisciplinarna istraživanja, slušaju predavanja, posjete CERN-ove laboratorije i postrojenja, kao i opremu kojom raspolaže ova institucija, učestvuju na radionicama s naučnicima koji su lideri u svojim oblastima istraživanja.

Pravo učešća imaju studenti iz sljedećih oblasti:

• Fizike i
• Inženjerskih nauka, naročito iz ICT oblasti. 

2. Neophodni uslovi za apliciranje

Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove:
 
a) Da je crnogorski državljanin;
b) Da studenti imaju bachelor ili master diplomu;
c) Da do sada nije učestvovao na ovoj ili sličnim školama i programima koje organizuje CERN, 
odnosno da u prethodnom periodu nije bio angažovan u CERN-u u periodu dužem od tri 
mjeseca; 
d) Da odlično poznaje engleski jezik (minimum nivo B2), dok je znanje francuskog jezika poželjno.

Ukoliko kandidat očekuje da će steći diplomu bačelora do početka programa „Studentska ljetnja škola CERN 2019“. godine, ima pravo učešća na konkursu. 

3. Finansijski okvir

Ministarstvo nauke i CERN pokriće troškove učešća izabranih kandidata, i to:
a) Putne troškove;
b) Troškove boravka i smještaja za vrijeme trajanja Studentske Ljetnje škole (90 švajcarskih 
franaka po danu, tj. 2700 CHF mjesečno);
c) Pokriveno zdravstveno osiguranje (doprinos već odbijen od naknade).

4. Procedura prijavljivanja i selekcija kandidata

Zainteresovani kandidati dužni su da dostave:

• Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
• Potvrdu o studiranju sa transkriptom ocjena;
• CV – Europass forma na engleskom ili francuskom jeziku;
• Dva pisma preporuke na engleskom jeziku;
•Motivaciono pismo na engleskom jeziku;
•Transkript ocjena na engleskom jeziku; i
•Potvrdu o znanju engleskog jezika (i francuskog jezika ukoliko posjeduje znanje istog).

Kandidat treba da se potrudi da njegova aplikacija i CV budu što detaljniji, što će olakšati angažovanje na projektnim zadacima u kasnijoj fazi.

Navedena dokumentacija podnosi se u štampanoj formi Ministarstvu nauke, najkasnije do 10. januara 2019. godine, do 14h, na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (sa naznakom: za program „Studentska ljetnja škola CERN 2019“). Napominjemo da je neophodno da kandidati koji potrebnu dokumentaciju budu slali putem poste, istu pošalju i skeniranu elektronskim putem na mail adresu: martina.lukic@mna.gov.me
 
Ministarstvo nauke obrazovaće Komisiju za izbor kandidata, koja će razmotriti dostavljene prijave i utvrditi prijedlog za Ministarstvo. 
 
Ministarstvo nauke dužno je da odabere četiri kandidata. Nakon toga, izabrani kandidati dužni su da se registruju elektronskim putem, na zvaničnoj stranici CERN-a, do 31. januara 2019. godine, i prema dobijenim instrukcijama pošalju tražene informacije. Finalni izbor kandidata izvršiće CERN, do kraja aprila 2019. godine.
 
Kontakt osoba u Ministarstvu nauke je mr Martina Lukić samostalna savjetnica u Ministarstvu nauke-Direkcija za medjunarodnu saradnju, tel: 020 405 334, e-mail: martina.lukic@mna.gov.me.
 
Nacionalna kontakt osoba za saradnju Crne Gore sa CERN-om je prof. dr Nataša Raičević,
e-mail: natasar@ac.me.

Dodatne informacije možete pogledati na linku: 
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999679008793-summer-student-programme-member-and-non-member-states-

 

Tekst Konkursa dostupan je i na linku Ministarstva nauke: http://www.mna.gov.me/vijesti/193670/Konkurs-za-atraktivne-studentske-stipendije-u-vodecoj-svjetskoj-laboratoriji-CERN-u-Studentska-ljetnja-skola-CERN-2019.html

 

Ministarstvo nauke