Rektorat, 14.12.2018

Stipendije za studijske boravke u Sloveniji za 2019/20. godinuStipendije za studijske boravke u Sloveniji za 2019/20. godinu

Republika Slovenija dodjeljuje 18 mjesečnih stipendija za studijske boravke u trajanju od 3 do 6 mjeseci za kandidate iz Crne Gore, za akademsku 2019/2020. godinu. Detaljnije informacije i prijavni formulari su dostupni na internet stranici agencije.

CMEPIUS (Centar za mobilnost i evropske programe za obrazovanje i obuku): http://eng.cmepius.si/programmes/bilateralscholarships/

Krajnji rok za prijavljivanje je 25. mart 2019. godine.

Prijavnu dokumentaciju dostaviti na adresu:

Ministarstvo prosvjete 
Direktorat za visoko obrazovanje 
Vaka Đurovića b. b. 
Kancelarija broj 3 (arhiva)

Kontakt: email nada.vuksanovic@mps.gov.me