Rektorat, 12.03.2019

Za njemačku  ljetnju Foster školu - 15 DAAD stipendijaZa njemačku  ljetnju Foster školu - 15 DAAD stipendija

Fakultet za hemiju, farmaceutske nauke, geografiju i geonauku, na Johannes Gutenberg Univerzitetu Mainz ove godine organizuje drugu Forster ljetnu školu/Foster Summer School, za master i bečlor studente.

Njemačka služba za akademsku razmjenu DAAD podržava ljetnu školu Forster s 15 stipendija za strane studente. Stipendija pokriva putne troškove za Mainz (prema DAAD putnim naknadama), a dijelom i smještaj.

Datum održavanja škole  od 26. jula do 6. avgusta 2019. godine

Registracija je dostupna na linku: https://www.fb09.uni-mainz.de/forster-summer-school-2019

Rok za prijavu je: 30. april 2019. godine

Naknada za učešće u ovoj školi je  99,00 eura.

Ova škola nudi bečlor i master studentima priliku da uspostave međunarodnu mrežu i učestvuju u interdisciplinarnom transferu znanja. Oni će upoznati Mainz kao mjesto za proučavanje i razvoj njihovih jezičkih i kulturnih vještina. Tema predstojećeg događaja biće Alexander von Humboldt.

Alexander von Humboldt je važna figura u različitim naučnim disciplinama, ali i u javnoj raspravi i diskursu. O tome svjedoče bestseler „Mjerenje svijeta/Measuring the World“ i njegova filmska adaptacija. Dok je Humboldt dugo bio marginalizovan u njemačkom govornom području, postojala je stalna svijest o velikom prirodnom i kulturnom naučniku u mnogim drugim zemljama. Ove 2019. godine, obilježava se 250. godina od Humoldtovog rođenja.

 Ljetnja škola Forster će analizirati i istaknuti puteve, radove i efekte ovog izuzetnog istraživača, naučnika i pisca, kao i ispitati veze i unakrsne veze unutar disciplina našeg fakulteta.