Rektorat, 28.03.2019

Međunarodni balkanski i bliskoistočni kongres o ekonomiji, biznisu i menadžmentuMeđunarodni balkanski i  bliskoistočni kongres o ekonomiji, biznisu i menadžmentu

Univerzitet za Agrobiznis I ruralni razvoj iz Polovdiva i Univerzitet ekonomije St. Kliment iz Ohrida organizuje XII Međunarodni balkanski i  bliskoistočni kongres o ekonomiji, biznisu i menadžmentu IBANESS kongres iz ekonomije, biznisa i menadžmenta u Bugarskoj 20. i 21 aprila 2019. godine.

Kongres će okupiti mnoge istaknute istraživače ekonomije, biznisa i menadžmenta iz cijelog svijeta. Učesnici će pronaći mogućnosti za predstavljanje novih istraživanja, razmjenu informacija i raspravu o aktuelnim pitanjima.

Svi prijavljeni radovi su podvrgnuti rigoroznoj recenziji, a organizacioni odbor kongresa ograničio je prihvaćene članke na brojku od 100.

Važni datumi:

Rok za slanje sažetaka je 1. april 2019. godine.

Rok za dostavljanje članaka je 10. april 2019. godine.

Sažetak se može poslati na adresu: editor.ibaness@gmail.com

Na kongresu je zastupljena samo usmena prezentacija, dok je jezik kongresa engleski.

Svi dostavljeni cjeloviti radovi bit će uključeni u CD sa zbornikom radova sa ISBN-om.

Fotografija: http://newsmaker.bg/wp-content/uploads/2019/01/?MA