Rektorat, 10.04.2019

Za Ljetnji seminar u Krakovu - 12 stipendijaZa Ljetnji seminar u Krakovu - 12 stipendija

Pozivaju se studenti, doktorandi, univerzitetski alumni, uključeni u život svojih univerziteta ili društvenih, političkih ili vjerskih zajednica i organizacija na 28. izdanje Ljetnjeg seminara u organizaciji Instituta Tertio Millennio i Centra za etiku i javnu politiku (Vašington), koji će se održati od 1. do 18. jula 2019. godine u Krakovu.

Predavanja se osvrću na savremenu istoriju u pravcu društvene nauke Crkve, posebno u odnosu na Jovana Pavla II (Centesimus Annus, 1991).

Seminarska grupa svake godine obuhvata 30-36 studenata.

Nastava će biti na engleskom jeziku i baviće se pitanjima koja se tiču kulture, politike i ekonomije slobodnog društva, demokratije i kapitalizma.

Rok za podnošenje prijava je 28. april 2019. godine.

Škola je otvorena za ljude svih religija. Predavanja će održati poznati vjerski i politički lideri kao što su George Veigel i Maciej Zieba OP.

Finansira se 12 stipendija za Istočnu i Centralnu Evropu, koje uključuju školarine, smještaj, obroke i ekskurzije. Studenti su dužni da pokriju samo putne troškove do i iz Krakova.

Za ljude iz Istočnoevropskih zemalja nudi se viza za Poljsku.

Više informacija dostupno je na veb stranici https://seminar.tertio.pl/ ili na Facebook profilu https://www.facebook.com/tertiomillennioseminar/