Rektorat, 18.04.2019

Ljetnja škola tehnološkog transfera u SkopljuLjetnja škola tehnološkog transfera u Skoplju

U okviru evropskog projekta EU4TECH od 3. do 6. juna 2019. u Skoplju će se održati radionica za istraživače sa univerziteta u regionu, osoblje inovacionih centara, inkubatora i centara za transfer tehnologija. Program škole je kreiran da razvije znanje i kompetencije u oblasti transfera tehnologija. Krajnji rok za prijavu: 19. maj 2019.

Neke od tema koje će biti pokrivene: osnove tehnološkog transfera, razumijevanje intelektualne svojine uključujući licence, saradnja sa privredom, od dokaza koncepta do razvoja novog proizvoda, komercijalizacija putem osnivanja startap i spinaut preduzeća, od rezultata istraživanja do biznis modela. 

Troškovi puta i boravka pokriveni su iz projekta.

Broj mjesta: 70
Izbor učesnika vršiće osoblje EU4TECH projekta i JRC - EC.

 

Škola će se odvijati u dva pod-programa:

 

Krajnji rok za prijavu: 19. maj 2019.

 

Broj posjeta : 221