Rektorat, 19.04.2019

Prijavite se za EU4TECH - drugu ljetnju školu za tehnološki transferPrijavite se za EU4TECH - drugu ljetnju školu za tehnološki transfer

U okviru evropskog projekta EU4TECH od 3-6. juna 2019. u Skoplju će se održati radionica za istraživače sa univerziteta u regionu, osoblje inovacionih centara, inkubatora i centara za transfer tehnologija. Program škole je kreiran da razvije znanje i kompetencije u oblasti transfera tehnologija. Krajnji rok za prijavu: 19. maj 2019.

Neke od tema koje će biti pokrivene: osnove tehnološkog transfera, razumijevanje intelektualne svojine uključujući licence, saradnja sa privredom, od dokaza koncepta do razvoja novog proizvoda, komercijalizacija putem osnivanja startapova i spin-auta, od rezultata istraživanja do biznis modela. 

Troškovi puta i boravka pokriveni su iz projekta.

Broj mjesta: 70
Izbor učesnika vršiće osoblje EU4TECH projekta i JRC - EC.

Škola će se odvijati u dva pod-programa:
 

 Za istraživače
 Za osoblje posredničkih organizacija (inovacioni centri, inkubatori, centri za TT).

Prijava se obavlja isključivo elektronski, putem linka: https://eu4tech.eu/technology-transfer-summer-school-2019/ 

 
Krajnji rok za prijavu: 19. maj 2019.
Broj posjeta : 215