Rektorat, 23.04.2019

Stipendije za studiranje i istraživanja na univerzitetima Japana  Stipendije za studiranje i istraživanja na univerzitetima Japana   

Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, nauke i tehnologije (MEXT) Vlade Japana nudi stipendije međunarodnim studentima koji žele da studiraju na japanskim univerzitetima kao studenti dodiplomskih studija.

U okviru Programa stipendiranja Vlade Japana (MEXT) su u ponudi i sipendije za internacionalne studente koji žele da studiraju na postdiplomskim studijima na japanskim univerzitetima kao studenti istraživanja.

 

Više informacija dato je u dokumentima u prilogu:   

 

Dokumenti

Broj posjeta : 288