Rektorat, 08.05.2019

HERE seminar "Rangiranje ustanova visokog obrazovanja - za i protiv - kako je rangiranje povezano sa kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom EU integracija"X

HERE seminar pod nazivom Rangiranje ustanova visokog obrazovanja – za i protiv – kako je rangiranje povezano sa kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom EU integracija” biće održan 14. maja 2019. godine, s početkom u 09:00h, u prostorijama Ministarstva prosvjete u Podgorici (ul. Vaka Đurovića b.b, sprat II).

Organizaciju seminara podržava Evropska unija u okviru SPHERE mreže (Support and Promotion for Higher Education Reform Experts – Podrška i promovisanje tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja), koji čine Univerzitet u Barseloni i Evropska Asocijacija Univerziteta (EUA).

Cilj organizovanja ovakvog događaja je predstavljanje sistema rangiranja ustanova visokog obrazovanja kao značajnog mehanizma za ocjenjivanje kvaliteta u visokom obrazovanju. Pitanje osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju predstavlja jedno od najvažnijih pitanja u oblasti visokog obrazovanja, koje se bitno razlikuje između evropskih sistema visokog obrazovanja. Seminar će, između ostalog, poslužiti kao prilika za predstavljanje cilja samog sistema rangiranja, njegovih prednosti, ali i eventualnih nedostataka, zakonodavnog okvira, kao i predstavljanje primjera sistema rangiranja na međunarodnom nivou.

Seminar će otvoriti predstavnici Ministarstva prosvjete, HERE tima, kao i Nacionalne Erasmus+ kancelarije. Predavač na seminaru će biti prof. dr Melita Kovačević sa Sveučilišta u Zagrebu. Ovom prilikom vas pozivamo da uzmete učešće na događaju koji ima za cilj razmatranje teme koja postaje sve značajnija u akademskom svijetu, i koja doprinosi većoj transparentnosti u sistemu visokog obrazovanja.

Učešće se može potvrditi na e-mail adresu erasmusplus@ac.me

Agenda seminara je dostupna na sljedećm linku http://www.erasmusplus.ac.me/wp-content/uploads/Introduction-and-Agenda-eng-1.pdf

Broj posjeta : 143