Rektorat, 18.07.2019

Jelenina priča iz SalzburgaVodeći se velikom željom da dio svog školovanja provede u inostranstvu, a u čemu je potpunu podršku dobila od starije sestre koja je ohrabrila da uzme učešće u Erasmus + programu, Jelena Stanić, studentkinja IV godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na studijskom programu Novinarstvo, provela je semestar na Univerzitetu u Salzburgu.

Image“Oduvijek sam vjerovala da iskustvo na razmjeni može ojačati moju ličnost, pomoći mi da upoznam sebe, drugu kulturu, ljude i na taj način unijeti jednu pozitivnu novinu u život. I evo, nakon šest mjeseci, dok mi još slike grada, ljudi, fakulteta prolaze kroz glavu, mogu reći da se nisam razuvjerila, i da je baš sve to onako kako sam zamišljala, pa čak i više od toga”, rekla je Jelena.

Studentkinja kaže da je prvi utisak bio pozitivan, međutim, kako priznaje, bila je malo uplašena, jer je osjetila da više nije u onoj lagodnoj zoni u kojoj poznaje okruženje i jezik koji se govori u istom.

“Prva sedmica je bila naporna zbog upoznavanja drugih ljudi, rušenja jezičke barijere i suočavanja sa novim. Kako je prirodno da čovjek ustrepti pred nepoznatim, postojala je neka vrsta nesigurnosti. Međutim, posle samo nedjelju dana sam se prilagodila. Osoblje u kancelariji za međunarodnu saradnju u Salzburgu je toliko efikasno i stoji na raspolaganju, dajući sve smjernice, pružajući odgovor na svako pitanje, kako bi boravak učinili sigurnijim, a samim tim i ljepšim”, kazala je ona.

Kulturološke razlike su prisutne, kako govori Jelena, ali ono što se odmah da primijetiti jeste odnos ljudi iz Austrije prema životnoj okolini koju se trude da očuvaju i uljepšaju kako bi život učinili zdravijim, ljepšim i funkcionalnijim.

“To je ono što me je pogodilo, jer sam mnogo puta, obilazeći austrijska jezera i prirodna bogatstva shvatila da, poredivši sa prirodnim bogatstvima u mojoj zemlji, nema neke razlike. Međutim njihov odnos prema onome što posjeduju je na znatno većem nivou, čemu narod iz moje zemlje, nažalost, nije dorastao. Trudiću se da taj odnos primijenim svojoj u zemlji. Svakako, napomenula bih i njihovu organizovanost, tačnost, disciplinovanost, koja nekada zna da bude i precijenjena što neminovno olakšava svakodnevni život u državi”, rekla je Jelena.

Kada je riječ o studijskim programima, kazala je da nema nekih velikih razlika, međutim razlika se, kako konstatuje, uočavaImage u načinu rada, predavanjima, zadacima i samom ocjenjivanju.

“Prednost u Salzburgu ogleda se u tome što studenti imaju mogućnost da biraju predmete, u skladu sa svojoj interesovanjima, ali i daljim preusmjerenjima. Takođe, akcenat nije stavljen na teorijsko znanje, i na šturo iščitavanje tekstova (knjiga), već se od studenata zahtjeva da povezuju pročitane tekstove, kritički ih preispituju i uviđaju koje su to prednosti i mane datih istraživanja”, uočava studentkinja.

Kaže da pitanje slobodnog vremena zavisi od samog pojedinca, i da bez obzira na svakodnevne obaveze na fakultetu, uvijek bude dovoljno vremena i za ostale aktivnosti, što razmjenu ove vrste čini posebnom.

Image“Slobodno vrijeme omogućava jednu drugu vrstu učenja, koja nije manje značajna od znanja koje se nudi na fakultetu. Obilaženje gradova, druženje sa prijateljima iz cijelog svijeta, upoznavanje njihovih običaja, kulture, navika, izražavanja je svakodnevna rutina, koja nudi jednu divnu mogućnost da i mi sebe, svoj mentalitet i svoju zemlju predstavimo u punom svjetlu”, rekla je Jelena.

Jelena kaže da je ulazak u nepoznato ohrabrio, ulio joj vjeru u sebe, sopstvene mogućnosti i pomogao da uvidi jednu novu perspektivu, koja joj je do tada bila nepoznata.

“Ono što bih istakla jeste da, nakon vremena provedenog van svoje države, čovjek po povratku cijeni ono što ima, i uočava ljepotu svoje zemlje više nego ikada ranije”, kaže ona.

Jelena je za kraj poručila svim sudentima da dožive ovakvo iskustvo i imaju smjelosti za nešto novo, dok će se ostalo samo od sebe pokazati.

 Broj posjeta : 833