Rektorat, 03.12.2019

Na Univerzitetu Crne Gore realizovan monitoring Erasmus + projekata za kreditnu mobilnostErasmus+ kancelarija u Crnoj Gori održala je monitoring Erasmus+ projekata za kreditnu mobilnost na Univerzitetu Crne Gore. Sastanku sa šeficom Nacionalne Erasmus+ kancelarije Vanjom Drljević prisustvovali su prorektorka za međunarodnu saradnju prof. dr Nataša Kostić, predstavnici Kancelarije za međunarodnu saradnju, prodekani za međunarodnu saradnju i korisnici Erasmus+ programa mobilnosti.

Prorektorka za međunarodnu saradnju prof. dr Nataša Kostić predstavila je institucionalni okvir kada je u pitanju sprovođenje i realizacija aktivnosti u domenu međunarodne saradnje na Univerzitetu Crne Gore.

Ona je kazala da je Univerzitet inovirao Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata i usvojio Pravila o međunarodnoj mobilnosti osoblja Univerziteta Crne Gore, čime je olakšan sam postupak i procedura realizacije mobilnosti. Kao rezultat ovih novina povećan je broj studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja koji učestvuju u Erasmus+ programu mobilnosti, ali i dalje postoji potreba da se nastave aktivnosti u pravcu povećanja dolazne mobilnosti.

„Erasmus+ projektom pod nazivom “Jačanje internacionalizacije na crnogorskim ustanovama visokog obrazovanja kroz efikasno strateško planiranje”(IESP), kojim koordinira Univerziteta Crne Gore, predviđeno je povećanje broja dolaznih mobilnosti, kako ponudom ljetnjih škola na engleskom jeziku, tako i pripremom za uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku na svim Univerzitetskim jedinicama“, dodala je ona.

Prorektorica Kostić je navela da je Strategijom razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024. predviđeno intenziviranje saradnje sa renominarnim visokoobrazovnim institucijama kroz povećanje broja univerziteta sa kojima Univerzitet sarađuje u okviru programa međunarodne kreditne mobilnosti, kao i uspostavljanje šire podrške odlaznoj i dolaznoj mobilnosti. Takođe, kako kaže, cilj je jačanje institucionalnih kapaciteta na Univerzitetu u procesu prijave međunarodnih projekata i programa u okviru međunarodne saradnje.

Menadžerka Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore Ana Dragutinović govorila je o svim aspektima realizacije Erasmus+ projekata za kreditnu mobilnost od 2015. godine, od kada se oni i sprovode na Univerzitetu.

Prodekani za međunarodnu saradnju razgovarali su o načinu na koji organizacione jedinice promovišu programe mobilnosti, trenutnim  procedurama i praksama, barijerama  za povećanje broja studenata i nastavnog osoblja koje učestvuje u programima mobilnosti. Razgovarano je i o načinima na koje se ove prepreke mogu prevazići, kao i kako da se stvore uslovi za što uspješnije korišćenje fondova Evropske unije za projekte kreditne mobilnosti za zemlje Zapadnog Balkana.

Studenti su prenijeli iskustva koja se tiču procesa apliciranja za određeni program mobilnosti, ali i ona o boravku na stranom univezitetu i po povratku sa razmjene, odnosno iskustva saprocesom priznavanja predmeta položenih na stranom univerzitetu.

Izvještaj Nacionalne Erasmus+ kancelarije daće preporuke za dalje unapređenje uslova i procedura za implementaciju projekata kreditne mobilnosti u okviru Erasmus+ programa.

Image

Broj posjeta : 516