Rektorat, 04.02.2020

Dijalog za budućnost: javni poziv za finansiranje projekataX

Poziv UNDP-a za dostavljenje predloga projekta u okviru Regionalnog programa ,,Dijalog za budućnost" otvoren je za NVO, škole, opštine i druge javne ustanove iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije. 

Cilj zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost (eng. Dialogue for the Future - DFF), je da stvori dodatni prostor za konstruktivan dijalog između građana, zajednica, kao i građana i donosilaca odluka, promovišući na taj način društvenu koheziju, povjerenje i poštovanje različitosti.

Rok za dostavljanje projektnih predloga je 9. februar 2020. godine, a više detalja o pozivu kao i dokumentaciju za prijavu projekata možete naći na ovom linku:  https://un.org.me/dialogue-for-the-future/, a dostupna je i na ovom linku: https://bit.ly/30enXbP .

Sva pitanja u vezi sa pozivom možete uputiti na mejl adresu: dijalogzabuducnost.me@one.un.org.

Program Dijalog za budućnost počeo je u januaru 2019. godine, a zajednički ga sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji. Program finansira Fond Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.

Info dani u vezi sa Javnim pozivom za dostavljanje predloga projekata u sklopu Regionalnog programa ,,Dijalog za budućnost", biće održani u sledećim gradovima i terminima:

  • Budva, 16. januar u 11:00 časova, Omladinski klub Opštine Budva, TQ Plaza, za zainteresovane aplikante sa juga Crne Gore
  • Podgorica, 17. januar, 13:00 časova, Eko zgrada Ujedinjenih nacija, Stanka Dragojevića bb, za za zainteresovane aplikante iz centralne regije
  • Bijelo Polje, 21. januar u 13:00, Hotel Franca, za zainteresovane aplikante sa sjevera Crne Gore

 

Molimo vas da svoje prisustvo najavite popunjavanjem kratkog obrasca koji se nalazi na ovom linku:https://forms.gle/N5y3WAe1mUA2rbAb7

 

 

 

Broj posjeta : 890