Rektorat, 27.03.2020

Vanja Drljević: Svi sklopljeni ugovori o mobilnosti biće produženi za jednu godinuX

Kako bi period studija proveli što kvalitetnije, studentima se savjetuje da makar dio svog akademskog obrazovanja provedu u inostranstvu, na nekom od programa razmjene ili programima koji se organizuju u sklopu master studija. Studenti koji su u ovom trenutku namjeravali da se prijave za neki od pomenutih programa nalaze se pred dva izazova – odabrati program za sebe i sačekati bolji trenutak, s obzirom na situaciju nastalu pojavom i širenjem novog korona virusa. O svemu navedenom, razgovarali smo sa Vanjom Drljević, koordinatorkom nacionalne ERASMUS+ kancelarije.

Budući da je u ovom trenutku aktuelna tema o širenju korona virusa, svjedoci smo da je širenje ove zaraze uticalo na brojne sfere društva, pa tako i na sferu obrazovanja. Kako će ovaj program uticati na realizaciju ERASMUS+ programa?

Svakako da će zbog trenutne situacije, koja ima negativan uticaj na svim poljima, pa tako i u realizaciji aktivnosti u okviru programa Erasmus+, biti odložena većina planiranih mobilnosti, kako bi se mogle naknadno započeti u budućnosti. Svi sklopljeni ugovori o mobilnosti sadrže i stavku "force majeure", tj. višesile, koja se odnosi na ograničenja po pitanju mobilnosti, što je slučaj i sa konkretnom novonastalom situacijom uzrokovanom korona virusom. U svakom slučaju, svi sklopljeni ugovori biće produženi za godinu dana, tako da će svim studentima i ostalim korisnicima mobilnosti biti omogućeno da realizuju sve ono što je planirano. Međutim, sprovođenje pojedinačnih stipendija mobilnosti koje su u toku će se ipak nastaviti u mjeri u kojoj je to moguće. Isti slučaj je i sa drugim aktivnostima, naročito aktivnostima u okviru realizacije projekata u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, gdje će svakako doći do privremene obustave implementacije projekata, što se prije svega odnosi na studijske posjete ka programskim zemljama, i ostala putovanja predviđena projektma, dolaske stranih eksperata i sl.koje će se svakako nastaviti u odgovarajućem trenutku, kada to bude moguće, uzimajući novonastale okolnosti u obzir. Svakako ostaje za sada elektronska komunikacija između partnera u projektima.

Šta biste savjetovali studentima koji su u ovom, na svjetskom nivou nezahvalnom, trenutku željeli da se prijave za neki od programa koje nudite? Gdje i kako mogu naći savjete i više informacija?

S obzirom da je došlo do dijelimične obustave svih aktivnosti u okviru programa Erasmus+, kao i uvođenja novih mjera od strane nadležnih organa prilikom realizacije istih, studentima bih savjetovala da budu strpljivi i da sačekaju povoljan trenutak za prijavljivanje za učešće u mobilnosti, o čemu će više informacija dobiti od samih univerziteta, kao i od kancelarija za međunarodnu saradnju u okviru univerziteta. Naravno, Nacionalna Erasmus + kancelarija, kao neko ko je zadužen za praćenje svih Erasmus + projekata izgradnje kapaciteta, međunarodne kreditne mobilnosti stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije. Sve informacije koje se odnose na novonastale okolnosti, mogu se naći i na web stranici https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/news/information-for-beneficiaries-whose-activities-are-impacted-coronavirus_en, kao I web stranici Nacionalne Erasmus + kancelarije www.erasmusplus.ac.me

Koji su razlozi zbog kojih bi studenti trebalo da se zainteresuju za ERASMUS+ programe? Koje prednosti ima student koji je dio studija proveo u inostranstvu u osnosu na onog koji nema takvo iskustvo?

U okviru programa Erasmus+ pod nazivom "međunarodna kreditna mobilnost" studentima je na raspolaganju mogućnost da provedu dio studijskog perioda na nekoj od ustanova visokog obrazovanja u inostranstvu. Ovo podrazumijeva odabir odgovarajućeg programa, i odgovarajućih ispita koji će se polagati na toj ustanovi, uz konsultaciju s prodekanom za nastavu, kako bi isti bili priznati nakon povratka studenta na matični univerzitet. Prije odlaska studenta na mobilnost, potpisuje se Ugovor o učenju, kojim se preciziraju svi ovi detalji. Ispiti, naravno, ne mogu biti isti kao na matičnoj ustanovi, ali je važno da postoji njihova kompatibilnost. Učešće u međunarodnoj kreditnoj mobilnosti za studentenije samo puko polaganje ispita. Znanje koje dobijaju studenti učeći na nekoj od ustanova u inostranstvu, svakako je veoma dragocjeno, jer imaju priliku da uče na stranom jeziku, uz korišćenje novih nastavnih metodologija, tako da mogu da “odmjere” svoja znanja i iskustva, i uporede se s drugima. Međutim, sve ostalo što dobijaju kroz period mobilnosti možda je i  važnije od same nastave. Studenti imaju priliku da, osim studiranja u inostranstvu, steknu brojna druga, a možda i daleko značajnija znanja i iskustva ne samo u pogledu profesionalnog usavršavanja, već i iskustva značajna za njihov lični razvoj snalaženje u novom okruženju, osamostaljivanje, stiču samopouzdanje. Studenti unapređuju znanje stranih jezika, ovdje ne mislim samo na engleski jezik, jer gotovo na svim institucijama nastava je na engleskom jeiku, već se dobija prilika da studenti uče i jezik zemlje u kojoj borave. Unaprijeđuju se vještine komunikacije, umijeća učešća u timskom radu, bolje snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama, rješavanje problema na kreativan način itd. “Usput” studenti uči o novim kulturama, običajima, drugačijim načinima života i učenja, što ih čini fleksibilnijima i otvorenijima za nove životne izazove. Takođe, dolazi do razbijanja predrasuda o pojedinim zemljama i kulturama, kao rezultat nepoznavanja istih. Na samom početku korišćenja međunarodne kreditne mobilnosti, studenti su isključivo imali želju da idu u određene zemlje, koje su geografski bliže, kao i mentalitetski bliskije našem. Međutim, kroz iskustva i ovaj trend se promijenio, tako da trenutno imamo ogroman broj država u koje naši studenti idu na mobilnost. Kroz program mobilnosti, studenti stiču nova poznanstva, i prijateljstva za čitav život. To nije samo jedna godina u njihovom životu, već”čitav jedan život u jednoj godini” što bi rekao jedan Erasmus student. Ovo su samo neki od brojnih razloga zbog kojih je studentima ovakvo iskustvo od značaja za cijeli život, jer predstavlja iskustvo koje ih čini motivisanim za dalji napredak u ličnom i u profesionalnom smislu.

Kada je najbolje vrijeme da student počne da se interesuje za učešće u nekom od vaših programa?

Smatram da nikada ne može biti previše rano da se student informiše o mogućnostima koje se nude u okviru ovog programa. Međutim, naročito je značajno znati da mobilnost nije moguća na prvoj godini osnovnih studija, tako da možemo reći da je prva godina, ili kraj prve godine osnovnih studija pravo vrijeme da se student, potencijalni učesnik u mobilnosti detaljnije informiše o mogućnostima koje su mu na raspolaganju. Tada već može da razmišlja o potencijalnoj zemlji u koju bi volio da ode, univerzitetu koji bi najbolje odgovarao njegovim interesovanjima, a koji je kompatibilan s onim što studira u Crnoj Gori.

Kako pronaći pravi program za sebe?

Studenti traže univerzitet shodno ličnim afinitetima,uzimajući u obzir razne faktore, kao što je kompatibilnost programa, jezik na kom se studira itd. Sve to naravno u granicama mogućnosti u okviru otvorenih konkursa, odnosno u okviru onoga što se trenutno nudi za određenu studijsku oblast. Kako bi mobilnost bila omogućena, potrebno je da matična ustanova visokog obrazovanja ima potpisan bilateralni sporazum o mobilnosti sa ustanovom visokog obrazovanja u inostranstvu koju student planira da pohađa. Smatram da svaki student može pronaći program mobilnosti za sebe, program za koji je zainteresovan i koji mu odgovara, s obzirom na činjenicu da Erasmus + program kroz akciju međunarodne kreditne mobilnosti pruža širok spektar mogućnosti studiranja na velikom broju univerziteta programskih zemalja, gdje spadaju sve zemlje EU, kao i zemlje kao što su Island, Sjeverna Makedonija, Norveška, Turska, Lihtenštajn i Srbija. Crna Gora je samo prošle godine potpisala 69 novih sporazuma o mobilnosi. Od samog početka Programa, ovaj broj iznosi 227.

Koliko često se ažuriraju prilike koje nudite?

Informacije o objavljenim konkursima za mobilnost studenti mogu pronaći na sajtovima univerziteta u Crnoj Gori, gdje se informacije redovno ažuriraju. Više informacija o svakom pojedinačnom konkursu koje su studentima od naročitog značaja (potrebna dokumentacija, uslovi za prijavljivanje, rok za prijavu) se može dobiti u Kancelariji za međunarodnu saradnju koja se nalazi u okviru svakog univerziteta. Takođe, na svakoj od jedinica univerziteta, tj. fakultetu postoji osoba zadužena za međunarodnu saradnju, kao i predekan za nastavu koja može pomoći studentu prilikom samog odabira samog programa, tj. ispita koji će student polagati, kako bi mu isti bili priznati nakon povratka u matičnu ustanovu.

Koja dokumentacija i kvalifikacije su potrebne studentu da bi mogao da se prijavi za neki od ERASMUS+ programa?

Kao što je već prethodno navedeno, studenti se o potrebnoj dokumentaciji za svaki objavljeni konkurs mogu informisati u Kancelariji za međunarodnu saradnju, a uobičajena dokumentacija koja je neophodna za prijavljivanje uključuje prepis ocjena, biogragija, propratno pismo, pismo preporuke nekog od profesora, a potvrda o učešću u vannastavnim aktivnostima i sličnom angažmanu svakako predstavlja prednost za svakog potencijalnog učesnika u mobilnosti. 

Koliko je interesovanje za ovakve programe u Crnoj Gori?

Možemo reći da je zainteresovanost naših studenata za učešće u međunarodnoj kreditnoj mobilnosti iz godine u godinu sve veća, u najvećoj mjeri zahvaljujući velikom broju pozitivnih iskustava koje im prenose njihove kolege, bivši učesnici u mobilnosti. Očekujemo da će i u narednom periodu zainteresovanost i dalje rasti, budući da su i mogućnosti zaista izvanredne, i stoga svim studentima koji još uvijek nijesu učestvovali u progamima mobilnosti,svesrdno preporučujem da steknu jedno ovakvo životno iskustvo. Iskustva bivših učesnika u mobilnosti su više nego pozitivna, možemo reći da praktično ne postoji student koji je zažalio zbog odlaska na mobilnost. Nacionalna Erasmus + kancelarija radila je malo istraživanje o uticaju mobilnosti na lični i profesionalni razvoj pojedinca, i zaista podaci su impresivni. Gotovo da i nema studenta koji se negativno izjasnio po pitanju iskustva mobilnosti. Čak na pitanje da li bi se odlučili da se prijave na program mobilnosti, a da nisu sigurni da će taj period biti priznat nakon povratka, svi su potvrdno odgovorili. Mislim da to govori samo za sebe. Pozitivan uticaj mobilnosti vidljiv je I prilikom zapošljavanja. Kao što mu i samo ime kaže “changing lives, opening minds”, porgram Erasmus + mijenja živote studenata u pozitivnom smislu riječi, I širi nihove poglede na život I svijet uopšte. Studentska mobilnost odlična je prilika i za promovisanje crnogorskog obrazovnog sistema, i države uopšte, te crnogorski studenti predstavljaju najbolje ambasadore svoje zemlje vani.

Kakva iskustva donose studenti koji su učestvovali u vašim programima razmjene ili master programima?

Većina studenata koji su jednom boravili na mobilnosti prijavila se za mobilnost ponovno u okviru istog ili narednog ciklusa studija. Iskoristiću ovu priliku da istaknem pozitivna iskustva studenata učesnika u programu Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EM JM), u okviru kojeg je omogućeno studiranje na različitim univerzitetima u različitim zemljama, što takođe predstavlja izvanrednu mogućnost za lični i profesionalni razvoj studenta, a samim tim i nezaboravno iskustvo. Za ove vrste stipendija studenti se sami prijavljuju, studiraju minimum na dva univerziteta, u dvije različite zemlje konzorcijuma, i stiču zajedničke, ili duple diplome. EM JD su programi koji su jako konkurentni, I otvoreni su za najbolje studente iz cijelog svijeta. Za studente za zapadnpg Balkana, EK je dala dodatnih 5 miliona eura.

Koliko ovo iskustvo mladim ljudima koristi u kasnijoj potrazi za zaposlenjem?

Nemamo precizne podatke o značaju učešća u mobilnosti prilikom zapošljavanja, ali imamo brojna pozitivna iskustva studenata koja svjedoče o većim mogućnostima i davanju prednosti od strane poslodavaca u odnosu na one studente koji nijesu tokom perioda studiranja boravili na mobilnosti. Iz iskustava studenata, učešće u mobilnosti je značajno za svakog ko je u potrazi za što boljim i izazovnijim radnim mjestom, jer mobilnost svakog učesnika čini ga spremnijim da odgovori na zahtjeve poslodavaca. Opet da se vratim na istraživanje koje je sprovela Erasmus+ kancelarija, gdje studenti kažu da su njihovi poslodavci uvijek prepoznavali i davali značajnu prednost studentima koji su imali međunarodno iskustvo u pogledu zapošljavanja. “Poslodavci su željeli one koji su vidjeli svijeta, i nosili taj svijet u sebi samima”, kako je izjavio jedan od crnogorskih studenata, korisnik Erasmus+ mobilnosti.

Broj posjeta : 855