Rektorat, 23.04.2020

Prijave za Ljetnju školu u TemišvaruX

Univerzitet u Zapadnom Temišvaru organizuje drugo izdanje kasne ljetnje škole od 31. avgusta do 13. septembra 2020. godine.

Ovaj multidisciplinarni događaj ima za cilj da ponudi diplomcima i studentima master studija učešće u dvonedeljnom programu studija/treninga, sa mogućnošću izbora različitih kurseva koji odražavaju sveobuhvatne karakteristike Univerziteta u Temišvaru. 

Rok za slanje prijava je 15. jun.

Ljetnja škola zapadnog Univerziteta u Temišvaru obuhvata različite oblasti: Dizajnersko razmišljanje i put do inovacija; Aspekti biohemije u različitim medicinskim stanjima; Kulturna geografija i kulturni turizam; Proaktivno uključivanje u bolje zajednice; Porez i računovodstvo u digitalnoj eri i globalnoj ekonomiji; Praktični slučajevi u bihevioralnim finansijama; Upravljanje rizikom na tržištu kapitala; Preduzetništvo; Istorija univerzuma i kosmologija; Kompetencije za liderstvo i budućnost rada; Strategije javnog govora; Uvod u rumunski jezik, kulturu i civilizaciju; Sigurnost i kriptografija; Vještine prezentacije i neverbalna komunikacija; Masovni mediji i odnosi s javnošću; Veštine za timski rad kroz terensko istraživanje urbane sociologije u Temišvaru.

Cijene Ljetnje škole je 150 eura, a uključuje smještaj, hranu i registraciju.

Više informacija o prijavljivanju na flajeru u prilogu i na sljedećem linku: http://ri.uvt.ro/vest-universiti-of-timisoara-late-summer-school/

Izvor fotografije 

Dokumenti

Broj posjeta : 378