Rektorat, 14.05.2020

Na Univerzitetu Crne Gore održan virtuelni monitoring projekata međunarodne kreditne mobilnostiX

Nacionalna Erasmus+ kancelarija sprovela je monitoring projekata međunarodne kreditne mobilnosti na Univerzitetu Crne Gore.

Monitoring posjeta dio je ustaljene procedure koju sprovodi Nacionalna Erasmus+ kancelarija, a koja se realizuje na zahtjev Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu u Briselu. S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu virusom korona sastanak je održan putem Zoom platforme.

Sastanku sa koordinatorkom Nacionalne Erasmus+ kancelarije Vanjom Drljević prisustvovali su prorektorka za međunarodnu saradnju prof. dr Nataša Kostić, predstavnici Kancelarije za međunarodnu saradnju, prodekani za međunarodnu saradnju i korisnici Erasmus+ programa mobilnosti.

Cilj monitoring posjete bio je sticanje uvida u tok realizacije sprovedenih mobilnosti, ali i identifikacija problema/prepreka sa kojima su se studenti i nastavno/administrativno osoblje susreli u fazi prijavljivanja, tokom studijskog/nastavnog perioda u inostranstvu, ili po povratku na matičnu ustanovu visokog obrazovanja, posebno u svjetlu novonastalih okolnosti usled pandemije.

Na sastanku su razmatrane pojedinačne mobilnosti, odnosno problemi studenata i osoblja  tokom realizacije mobilnosti, a koji će činiti sastavni dio izvještaja Nacionalne Erasmus+ kancelarije. Takođe, sastanak je bio prilika da učesnici predstave iskustva i ukažu na mogućnosti unapređenja i vidljivosti međunarodne kreditne mobilnosti.

Na osnovu podataka Kancelarije za međunarodnu saradnju i utisaka profesora i studenata, može se zaključiti da međunarodna kreditna mobilnost nije izgubila privlačnost i popularnost uprkos pandemiji virusa korona, ali da na vrijeme treba razmotriti i inovirati promociju ovog programa u budućnosti.

Ovom prilikom, Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori predstavila je novu publikaciju “The impact of Erasmus+ international credit mobility on the students of Montenegro”, koja je dostupna na linku http://www.erasmusplus.ac.me/wp-content/uploads/NEO-publication-The-impact-of-Erasmus-International-Credit-Mobility-on-the-students-of-Montenegro-2019.pdf .

 

 

 

Broj posjeta : 316