Rektorat, 30.08.2017

Stipendija za učenje savremenog grčkog jezika i kultureGrcka državna fondaacija, IKY objavila je Konkurs za dodjelu stipendija strancima za učenje savremenog grčkog jezika i kulture.

 Kandidati treba da podnesu svoje prijave,  zajedno sa ostalom traženom dokumentacijom, posredstvom Ambasade Grčke, ili elektronski na adresu: foreigners@ikz.gr

 Aplikacioni formulari se mogu preuzeti od Ambasade Grčke, ili sa internet stranice: www.iky.gr

 Krajnji rok za prijavljivanje je 11. septembar 2017. Godine.

 Za sva dodatna pojašnjenja i informacije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti na sljedeću adresu:

Ambasada Ambasada Republike Grčke, Atinska 4, 81000 Podgorica

Kontakt osobe u Ambasadi Republike Grčke: Snežana Vukčević i Ana Klikovac

Kontakt telefon u Ambasadi: 00382 20 655 544

 

Dokumenti