Fakultet političkih nauka, 14.11.2017

Štampa i agencije - Popravni kolokvijumPopravni kolokvijum iz predmeta Štampa i agencije biće organizovan u četvrtak, u terminu vježbi, odnosno sa početkom u 8,15 sati.

Na popravni mogu izaći studenti koji su dobili manje od deset poena na kolokvijumu, odnosno oni koji nijesu izašli na test.