Rektorat

Održan sastanak o transferu tehnologija na Zapadnom BalkanuGlavni ekspert konzorcijuma partnera angažovanih na Projektu izgradnje kapaciteta za transfer tehnologija na Zapadnom Balkanu EU4TECH Lisa Cowey posjetila je danas Univerzitet Crne Gore.

Sa ekspertkinjom Cowey razgovala je direktorica Centra za studije i kontrolu kvaliteta doc. dr Sanja Peković, koja je istakla spremnost Univeziteta Crne Gore da aktivno radi na ovom polju, kako bi se stvorili uslovi za pokretanje Centra za transfer tehnologija i stručne usluge Univerziteta Crne Gore.

Projektom su identifikovani Biotehnički, Eletktrotehnički, Ekonomski i Pomorski fakultet kao potencijalni najveći generatori ugovora za transfer tehnologija i stručne usluge, kao i Institut za biologiju mora, čiju su predstavnici takođe učestvovali na sastanku i predstavili aktivnosti svojih institucija u ovoj oblasti.

Na sastanku sa Cowey, predstavnik Karijernog centra Univerziteta Crne Gore Filip Petrović predstavio je aktivnosti tog tijela i istakao partnerstva koja Karijerni centar ima sa privredom. Sastanak je okupio i predstavnike Privredne komore Crne Gore, Inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis, Edukacija.me, S&T Crna Gora, Crnogorske plovidbe A.D. Kotor, Intertehne, a od posebne važnosti bilo je i prisustvo predstavnika Ministarstva nauke Crne Gore, kao i studentske organizacije „BEST Podgorica“.

Prisustni su se usaglasili da je tema izuzetno važna i korisna, kako za Univerzitet Crne Gore, tako i za sektor privrede, pa su već dogovorene buduće aktivnosti kako bi se na najbolji način iskoristili benefiti koji će Univerzitetu Crne Gore biti na raspolaganju kroz projekat izgradnje kapaciteta za transfer tehnologija EU4TECH.

Projekat EU4TECH podrazumijeva identifikovanje univerziteta i fakulteta sa prostora Zapadnog Balkana i pružanje neophodne pomoći, u vidu radionica i mentorstava, za jačanje kapaciteta u oblasti transfera tehnologija i saradnje univerziteta sa privredom, naročito sa malim i srednjim preduzećima. Konzorcijum partnera projekta EU4TECH čine: Ernst&Young (Belgija), Inno TSD (Francuska), T3l ltd (Velika Britanija) i Mito Technology (Italija). Projekat se finansira kroz IPA šemu grantova, a traje tri godine.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print