Rektorat, 08.12.2017

Kako učestvovati u programu Marija Sklodovski KiriKako učestvovati u programu Marija Sklodovski Kiri

Marija Sklodovski Kiri akcije, programska šema Horizonta 2020, imenovana po poljsko-francuskoj dvostrukoj dobitnici Nobelove nagrade, podržava istraživače u svim fazama karijere. Kako da istraživači apliciraju za individualne stipendije govorio je Dalibor Drljača, u okviru seminara „Perspektive za razvoj karijere istraživača“, koju je organizovao Karijerni centar Univerziteta Crne Gore i Euraxess mreža u Crnoj Gori, u saradnji sa Erasmus + projektom RE@WBC.

Drljača, sa Nezavisnog univerziteta iz Banja Luke, konsultant je u Europrojekt centru sa  višegodišnjimImage iskustvom u EU programima za obrazovanje i nauku.

On je ukazao da je prednost u okviru programa  individualnih stipendija što istraživači sami mogu zadati temu i obrađivati je kako žele. Dok mladi istraživači mogu koristiti prilike koje im se nude kroz inovativne trening mreže, s tim što moraju završiti doktorske studije do kraja projekta, čime se štiti njihovo pravo.Image

On je ukazao da ovaj program razmatra sve detalje i prava istraživača, pa čak postoji i poseban iznos opredijeljen i za porodicu istraživača, bez obzira da li ona sa njim boravi u drugoj zemlji ili ostaje. 

„Istraživači ne smiju biti skromni već imati velike planove i ići u druge zemlje da bi razvili potencijal na Univerzitetu koji im za to može pružiti mogućnosti, a potom ogromni potencijal i nanje prenijeti u svoju zemlju“, smatra Drljača.

Kao pozitivan primjer ishoda ove akcije, naveo je i naučnike koji su proizveli softver za vizuelne efekte primijenjene u dva holivudska filma (Casino Royale i Charlie and the Chocolate Factory) za koji su dobili Oskara.

Marija Sklodovski Kiri akcija  takođe podržava industrijske doktorate, kombinujući akademsko istraživanje s radom u kompanijama i druge inovativne obuke koja povećava zapošljivost i razvoj karijere.

Uz velikodušno finansiranje istraživanja, naučnici imaju mogućnost sticanja iskustva u inostranstvu i privatnom sektoru, i usavrše se u disciplinama korisnim za njihovu karijeru. 

Kao aktivan učesnik u više desetina TEMPUS i ERASMUS projekata, 7 FP7 i 5 H2020 projekata, projekt menadžer IPA projekta NET i učesnik 3 projekta Svjetske Banke u BiH, a i nekoliko bilateralnih projekata (SIDA, Norway, JICA), Drljača je objasnio faze apliciranja i budžetiranja kroz prezentaciju datu u prilogu.

 

 

Dokumenti