Rektorat, 08.12.2017

Evropski prostor istraživača - otvoreno tržište radaZnačaj primjene Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) i principa Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača(Charter&Code), bile su teme  radionice koja je organizovana u okviru seminara „Perspektive za razvoj karijere istraživača“.

Seminar je organizovao Karijerni centar Univerziteta Crne Gore i Euraxess mreža Crne Gore, u saradnji sa Erasmus + projektom RE@WBC.

O primjeni Charter&Code principa govorila je ambasadorka za HRS4R za Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru Barbara Unković,  verifikovani evaluator za oblast primjene Charter&Code od strane Evropske komisije.  

„Evropski prostor istraživača je otvoreno tržište rada koje želi da je Evropa otvorena ka svijetu i ima slobodnu cirkulaciju ljudi, konkurentnosti znanja i tehnologija. Povelja i Kodeks (Charter&Code) imaju 40 načela ili principa koje razmatraju etičke i profesionalne aspekte, uslove zapošljavanja, rada, socijalne sigurnosti i usavršavanja“.

Prvi korak, objasnila je Unković, započinje slanjem izjave da Univerzitet razumije 40 načela i da je ozbiljan kandidat za realizovanje procesa primjene ovih principa.  Potom predstoji 12 mjeseci za analizu, odnosno samoevaluaciju stanja na univerzitetu u odnosu na propisanih 40 principa.

„Najbolji način da uvidite koliko kao institucija ispunjavate principe ponaosob jeste anonimna online anketa za administrativno osoblje i akademsko osoblje. Svi dobijeni rezulati se moraju uvažiti kroz analizu i unijeti u Akcioni plan za rad na primjeni svih 40 principa“ , objašnjava Unković.

Odrađena analiza i Akcioni plan, preduslov su za dobijanje oznake, ondnosno loga - HR  Excellence in Research – izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju, koji dodjeljuje Evropska komisija. Ovaj logo je priznanje Evropske komisije da je institucija u procesu usklađivanja svojih politika prema Kodeksu i Povelji.

Unković navodi da po javnom objavljivanju Akcionog plana na veb strani Univerziteta, predstoji petogodišnji period u okviru kojeg se podnosi izvještaj o napretku baziran na samoevaluaciji koja se obavlja svake dvije godine. Rezultat ovog rada je dorađeni Akcioni plan. Eksterna evaluacija se obavlja svake četiri godine.

„Glavni ključ HRS4R je otvoreno, transparentno i na zaslugama utemeljeno zapošljavanje“ kazala je Unković. Odlaganje primjene ove strategije znači i veliko zaostajanje za Evropom, smatra Unković.

https://euraxess.ec.europa.eu/ 

https://www.euraxess.me/